Västermalms Atrium, Kungsholmen

Västermalms Atrium är ett bostadsprojekt som är del av utvecklingen av den nya stadsdelen på Nordvästra Kungsholmen i Stockholm. Kvarteret hanterar en stor nivåskillnad och inrymmer även en förskola i en låg byggnad på bostadsgården. Förskolan har en inre utsläppsgård och taket på förskolebyggnaden nyttjas även som gård. Gestaltningen utgår från ett makromönster som upplevs från lägenheterna i bostadshuset. Mönstret ordnar olika funktioner på bostadsgården och förskolegården. Gårdens olika entrénivåer binds samman med en genomgående trappa och slänter som byggs sammanhängande i trä. Förskolans utformning utnyttjar nivåskillnaden mellan utsläppsgården och takgården i sin utformning där en central trappa och ramp hanterar både lekfunktioner och förbindelse. Gårdens material är valda för att klara intensiteten av förskolegård och bostadsgård i kombination. Målet har varit att skapa så stora sammanhängande ytor som möjligt av respektive material för att inte splittra gården. Materialvalen skall även accentuera makromönstret. Projektet är ett samarbete med Joliark som är ansvarig arkitekt för bostadshuset.

Uppdrag: Program och projektering.
Beställare: Skanska Nya Hem / Skanska Sverige.
Projektgrupp: Lisa Hellberg, Sofia Nylén och Therese Lemos.
År: 2011-2013.
Byggår: 2015.

 

Lustgarden_illusrationsplan_1-400_20130404 kopia

Vastermalms_atrium_LAND_2011_2013_02Vastermalms_atrium_LAND_2011_2013_01Vastermalms_atrium_LAND_2011_2013_04Vastermalms_atrium_LAND_2011_2013_06Vastermalms_atrium_LAND_2011_2013_07Vastermalms_atrium_LAND_2011_2013_03Vastermalms_atrium_LAND_2011_2013_karta