Vimpeln, Alingsås

Alingsås får en ny tydlig stadsfront mot sjön Gärdsken i form av en strandpromenad och nya bostadshus. Mötet mellan natur och stad är centralt i gestaltningens alla delar och landskapsrummet återskapas för att bevara sjöns viktiga biotop. Tre offentliga platser kring promenaden med olika karaktär skapar nya kvalitativa platser i sjönära läge för Alingsåsborna. Kafétorget bildar en ny mötesplats i form av en brygga med triangulerade former. I fickparken kan man dra sig tillbaka och vila i en grön och frodig miljö med en växtvariation som är intressant hela året.  Aktivitetsparken är en mötesplats som huvudsakligen riktar sig till ungdomar men som även är även en kvalitet för de boende i området. Platsen är något nedsänkt i förhållande till omgivningen och en trappa blir sittbar och skapar läktarplatser för de som bara vill titta. Väggen mot parkeringsrampen är klädda med klättergrepp. Hela platsen har en tydlig färgsättning som återknyter till sporttemat och det triangulära formspråket. Strandzonen innehåller partier med naturlik karaktär där ruggar av vass och alträd dominerar. Spången med små platsbildningar utgör ett alternativt gångstråk ute i strandzonen som möjliggör nära upplevelser av naturen kring sjön och ån.

Uppdrag: 1:a pris i parallellt uppdrag.
Beställare: Handelshus Alingsås AB
Projektgrupp: LAND genom Alf Orvesten, Lina Andersson och Therese Lemos i samarbete med In Praise Of Shadows och A-lab.
År: 2012.

Along the lake Gärdsken, Alingsås a new distinct city front in the shape of a boardwalk and new dwellings is created. The meeting between nature and city is central in all parts of the project and the landscape is recreated to preserve the important biotope of the lake. Along the boardwalk, three public places with diverse character, creates new qualitative spaces. A new gathering spot in the form of a pier with triangular shapes is provided in the Coffee shop square. In the Pocket park it is possible to find your own place for resting in a green and lush environment. The Activity park is a place mostly directed to youths but the park is also a quality for the residents in the area.
The shoreline contains sections with naturalistic character where reeds and alder trees dominate. With the boardwalk and its small public places, an alternative path along the shoreline is provided where intense nature experiences around the lake and the creek is possible.

 

alingsas_LAND_2012_2alingsas_LAND_2012_konceptalingsas_LAND_2012_bild

 

alingsas_LAND_2012_4

 

alingsas_LAND_2012_8

 

alingsas_LAND_2012_3

 

alingsas_LAND_2012_6

 

alingsas_LAND_2012_5

 

alingsas_LAND_2012_7

alingsas_LAND_2012_modell

 

alingsas_LAND_2012_karta-01