201007 / RESTAURERING AV SÖDRA VÄSBYÅN

Upplands Väsby kommun har påbörjat arbetet med att omvandla den södra delen av Väsbyån till rekreationsmiljö och LAND har fått i uppdrag att tillsammans med WRS ta fram en programskiss för området. Målbilden för projektet är skapa ett naturliknande vattendrag som gynnar vattenlevande organismer och ökar dess renande kapacitet.