200122 / Skissande i Akalla by

Arbetet med program och projektering vid Akalla by fortsättet. LANDS uppdrag är att utforma en  kompletterade lekmiljön i den känsliga kulturminnesmärkt gårdsmiljön.