160222 / Stadshagen

LAND har ritat fem gårdar i Stadshagen på nordvästra Kungsholmen som nu är ute på samråd.

Stadshagen ska omvandlas till en tätare och bättre integrerad stadsdel. Förtätning sker både genom ny bebyggelse samt om- och påbyggnad av befintlig bebyggelse. Läs mer om projektet på Stockholm stads hemsida.

LAND har ritat Storgårdskvarteret tillsammans med Alessandro Ripellino Arkitekter, Joliark och Vera Arkitekter på uppdrag av Borätt, Besqab och Stockholmshem. Rasbranten tillsammans med Kjellander + Sjöberg, Petra Gipp arkitektur och Varg Arkitekter på uppdrag av Wallin, Folkhem och Einar Mattson. Stadshagsklippan och Tjället tillsammans med Brunnberg & Forshed på uppdrag av Stockholmshem och KomBo Stadshagen tillsammans med Utopia Arkitekter på uppdrag av Jernhusen.