240610 / Tema vård och omsorg i Arkitektur

Senaste numret av Arkitektur har temat vård och omsorg. Emilia Molin hos oss skrivit en text om Ombergsgården vid Universitetssjukhuset i Linköping, ritat av Oldfeldt Landskap & Form. Emilia skriver om hur den välgestaltade gården är ett gott exempel på hur sjukhusparkens ställning kan vara på väg att återställas.