240529 / Timskiss Vinterplats, Levande Stockholm

Vi har fått i uppdrag att gestalta några av årets vinterplatser, som en del av projektet Levande Stockholm. Levande Stockholm har som syfte att levandegöra stadens offentliga rum med tillfälliga installationer på gator, torg och kajer, såväl sommartid som vintertid. Förra veckan ordnade vi timskiss för två platser som i vinter kommer tillgängliggöras för stadens invånare på nya sätt. Genom att begränsa trafiken på strategiska platser skapas istället ytor för vistelse, aktiviteter, evenemang och kultur. Genom projektet Levande Stockholm blir stadens rum mer attraktiva och trivsamma vistelsemiljöer, samtidigt som det är ett sätt för staden att testa nya gestaltningslösningar och skapa beteendeförändringar.