191121 / 191121 Trädgårdarna vinner vårdbyggnadspriset