211221 / Upprustningen av Tessinparkens lekplats ute på samråd.

Nu finns vår programhandling för upprustningen av Tessinparkens lekplats ute på samråd. I mitten av december presenterade vi förslaget i lekplatsens parkleksbyggnad och samlade in synpunkter. Fram till 9 januari kan man läsa mer om projektet och tycka till via en webbenkät HÄR.