200617 / Vårbergstoppen i försommarskrud

Stadsdelsparken vid Vårbergstoppen tar allt mer form, i fredags var vi ute på plats med beställare och byggprojektledare. Äntligen kan man känna in platsen och börja ana det färdiga resultatet.