220322 / Vårbergstoppen nominerad till Landskapsarkitekturpriset

Det är med stor glädje och stolthet vi kan meddela att Vårbergstoppens lekplatser har nominerats till årets Landskapsarkitekturpris!

Juryns motivering lyder:

Vårbergstoppen är en skicklig syntes av det konstruerade och det naturliga landskapet som utnyttjar platsens förutsättningar och topografi. Parken har nu fått en ny användning i en omvandling där bostäder byggs intill parken. Lekplatsen vid den nya centrala entrén har två delar med olika kvaliteter som vittnar om arkitekternas inlevelse i leken. Äventyret består av ett kraftfullt gestaltat trappsystem med trädäck som vävts in i branten och binder samman platser för lek och annan vistelse. I skogsbrynet nedanför ligger Sagoskogen, flankerad av stämningsfullt formade solitära växter.

Projektet har premierat leklust, i en dialog med barn och unga. Trots ganska få element och viss användning av färdig utrustning skapas ett eget uttryck med inslag av sinnlighet och spänning som ger fantasin fritt spelrum. Konstnärliga inslag som en familj av klot, bestående av formstarka lockande träskulpturer, är välfunna och egensinniga. Här finns en kittel att ”koka” pinnar och löv i och en ränna för att skjutsa iväg kottar. Intill ligger skulpturala ekstockar, dekorativt perforerade för att hjälpa insekter att kolonisera. Helheten bildar en urbanekologi som bevarar och förstärker skogens lekmiljö genom sina oväntade inslag.

Beställare: Stockholm Stad Trafikkontoret
Samarbete: Tove Fogelström, Moa Andrén, Andrén Fogelström Arkitektur – Lekkojor
Tuva Jones, Tyréns – Belysning
Ulrika Jansson, Afry – Konstruktion

Du kan se mer av vårt projekt samt spana in övriga nominerade på Sveriges Arkitekters hemsida. Vinnaren avslöjas i samband med Arkitekturgalan 7 april, som i år kommer sändas digitalt och därmed vara tillgänglig för alla som är intresserade.