160311 / Västermalms Atrium

LANDs gula planteringskärl på Västermalms Atriums gård agerar bakgrund till Mitt i Södermalms modereportage ”Fler väljer starka färger”. Vi passar uppenbarligen till trekvartsbyxan och singoalla toppen!

Bostadsprojektet Västermalms Atrium har LAND ritat på uppdrag av Skanska nya hem i samarbete med Joliark. Projektet är del i utvecklingen av den nya stadsdelen på nordvästra Kungsholmen i Stockholm.