190510 / Vi har levererat Förfrågningsunderlag för Husbys gräns mot Järvafältet

Vi har levererat förfrågningsunderlag för den nya grill- och mötesplatsen vid Husbys gräns mot Järvafältet, byggstart är beräknad till hösten 2019.