221212 / Vinst i Gröndal!

Vi är så stolta och glada över att kunna meddela att LAND tillsammans med Folkhem och FritzellPantzar vunnit markanvisningen på Fregattvägen i Gröndal. Projektet består av punkthus i massivträ, omsorgsfullt placerade i befintlig natur på en av Gröndals höjder. Husen byggs på pelare, vilket skapar goda förutsättningar för att bevara befintliga träd tätt inpå den nya bebyggelsen. Ett förslag vi ser fram emot att få vidareutveckla under våren!