200525 / Vinst i markanvisningstävlingen för nytt boende för äldre i Pilhamn

LAND, Marge Arkitekter och Seniorgården vann markanvisningstävlingen för ett nytt särskilt boende för äldre i Pilhamn på Ingarö. Markanvisningstävlingen av den kommunala marken genomfördes via en öppen inbjudan och sammanlagt kom ca 20 förslag in.