200629 / Vinst i tävlingen om Gotlandshems nya huvudkontor!

Vi vann GotlandsHems tävling om ett nytt huvudkontor! Bidraget heter Välkummen haim och är ett fint samarbete mellan LAND, Waugh Thistleton Architects och In Praise of Shadows.

Så skriver juryn om förslaget:
Förslaget presenterar en helhetsgestaltning och komposition som på ett övertygande sätt åstadkommer en inbjudande mötes- och arbetsplats.
Byggnaderna, i intim skala, är en innovativ tolkning av småstadskvarteret som på ett fint sätt bidrar till den framväxande stadsdelen. Volymer som samspelar med sin omgivning, med ett uttryck av vänlighet, värme och öppenhet. Det halvöppna kvarteret orienterar sig runt den inbjudande trädgården och torgytan vilket ger en fin rumslig ordning och har potential att bli en mötesplats. Ytorna kan användas under olika årstider och väderlekar tack vare väderskyddade sittplatser som ger förutsättningar för ökad utevistelse.