160704 / Visättra entré

Trappan är på plats! Idag var det slutbesiktning för den nya trappan i Visättra entré. Bakom åklagarmyndigheten mellan Visättra och Flemingsbergs pendeltågsstation har en ny bred trappa med vilplan och konstnärlig utsmyckning byggts under våren. Y2 och byggprojektledare Eva Åberg har gjort ett bra jobb och trappan ligger fint i slänten med sina tavlor, efter sommaren planteras växterna och gräset. Fler bilder finns under Visätta entré.

Beställare är Huddinge kommun genom Emelie Roupe, Byggprojektledare är Eva Åberg på Rockstore Engineering, anläggningsarbetet utförs av Y2 Anläggning med platschef Rolf Melander.