210321 / Groddammen vid Ärvinge träsk

Det som ibland kallas för Ärvinge träsk är ett området väster om Kista kolonilotter i södra delen av Igelbäckens kulturreservat i Järva. Här har LAND gjort bygghandlingar och utredningar för ett läge och utformning till en ny groddamm med rekreativa tillägg så som stigar, spänger, sittplatser etc.

Just nu arbetar vi med att ta fram innehållet på de informationsskyltar som ska finnas på palatsen.

210304 / Nytt jobb i Norra Djurgårdsstaden

Just nu skissar vi fram ett nytt offentligt rum i Norra Djurgårdsstaden – Gasverksparken. Platsen för parken ansluter till Kolkajen, Gasverksområdet samt Hjorthagen och rymmer idag kulturhistoriska byggnadsminnen i form av bl.a. en spaltgasugn. På platsen står även det vita flamtornet som var en del av gasindustrin och i berget söder om platsen finns stora bergrum där naftan förvarades under den mer samtida tillverkningen av stadsgas.

210222 / Stadspark Vårbergstoppen har öppnat!

Nu är den nya stadsparken i Vårbergstoppen färdigbyggd och öppnad. Vi har gjort programhandling och projekterat lekplatsen Äventyret och Sagoskogen på uppdrag av Trafikkontoret som nu är redo för lek. Passa på att besöka parken i vinterskrud så har ni både Stockholms längsta rutschbana och bästa pulkabacke på samma plats! AndrénFogelström har ritat kloten och Tyréns står för belysningen samt övriga delat av parken. Läs mer om projektet HÄR.

210214 / Detaljplanen för Kv Odde – Gamla IBM i Kisata ute på gransking

Under perioden 27 januari till 23 februari 2021 pågår granskning av detaljplanen för Kv. Odde. Kvarteret som ligger vid Hanstavägen i nordvästra Kista görs om till ett nytt kvarter med cirka 2000 bostäder, förskolor, torg, stråk och parker. Kontorsanläggningen med dess stora kulturhistoriska värde bevaras och får ny användning. LAND har varit del av utvecklingen av området sedan 2014 där vi arbetat både med kvarters- och allmän platsmark. Här hittar du mer information om detta arbete.

210204 / Livet i ett gathörn under 200 år

Vi har fått tillgång material från utgrävningen av Kv. Rosendal vid Södermalmsskolan och jobbar just nu med att integrera detta i vår gestaltning för den nya parken på platsen. Fragmentet vittnar om människors verksamheter i kvarter under en 200 år (1650-1850).

210126 / Kräftriket

I samarbete med Marge arkitekter jobbar vi med upprustning av denna fantastiska fastighet i campusområdet Kräftriket, i norra Stockholm. Här huserade ursprungligen djur i samband med Veterinärhögskolans verksamhet men efter sommaren ska detta bli kontor för Akademiska hus. Vi tog fram en skiss för gårdsmiljön under hösten och jobbar nu vidare med projekteringen. Beställare Akademiska hus.

210121 / LAND med team har gått vidare i det parallella uppdraget om Stockholm centralstations omvandling

LAND arkitektur, i stolt samarbete med vårt team, Foster + Partners, Marge Arkitekter, Thornton Tomasetti, Ramboll, Wenanders, och TAM Group, är mycket glada över att ha blivit utvalda till nästa steg i tävlingen för omvandlingen av området runt och ovanför spåren på Stockholms Centralstation. Här finns mer information om tävlingen.

LAND Arkitektur, proudly collaborating with our team, Foster + Partners, Marge Arkitekter, Thornton Tomasetti, Ramboll, Wenanders, and TAM Group, are absolutely delighted to have been selected for the next stage of the competition to redevelop the area around and above the tracks of Stockholm’s Central Rail Station into a vibrant new mixed use quarter.

Bild: Jernhusen

210112 / Tillbaka på kontoret

Från och med denna vecka är vi tillbaka på hemmakontoret.

201218 / God jul och gott nytt år

God jul och gott nytt år önskar vi på LAND. Från och med nästa går vi på julledighet. Kontoret öppnar igen den 7/1 nästa år. Vi vill tacka för detta år och ser fram fler spännande projekt och goda samarbeten 2021.

201211 / Studiedag i Sjöstaden

I förra veckan var vi på promenad i Hammarbysjöstad. På turen genom stadsdelen passerade vi flera projekt vi själva varit delaktiga i.