190131 / Årstafältets nya norra entréplats

2014 gjorde vi tillsammans med Dinell Johansson ett parallellt uppdrag om Årstafältets nya norra entréplats. Nu jobbar vi vidare med förslaget. På entréplatsen – ett stationstorg till Spårvägen – planteras en stor mängd träd. Ett arboretum som tar ned skalan. Träden står i en grusyta som möjliggör rörelser i alla riktningar. I detta leder en pergola rakt mot Årstafältets nya park. Tre Paviljonger dyker upp bland träden, tre paviljonger vilka inhyser olika funktioner: cykelparkering, lek och vistelse. Läs mer om förslaget HÄR.