211115 / Bygguppföljning i Klockenlund

Vid Klockelund i Farsta mejslas just nu en strandpark fram ur platsens befintliga biotoper.

I förra veckan var vi ute på plats för bygguppföljning, vassen hade gulnat vackert kring landfästet till den nya bryggan och en elegant stenmur hade tagit form.