210602 / Dagvattenfördröjning i Sjödalsparken i Huddinge

Så här såg det ut i Sjödalsparken i Huddinge centrum för en dryg vecka sedan. 50 mm regn kom under ett dygn, ett av de värsta regnovädren på många år.

Parken, som vi ritat, byggs för fullt och den nya utformningen syftar bl.a mot att hantera och fördröja vatten vid stora regnmängder. Lågpunkten är parkens mitt. En skålad öppen gräsyta dit vattnet först söker sig.

Kraftiga skyfall blir tyvärr vanligare. Stadsmiljöer som inte är rustade för detta får bära stora samhällskostnader (med t.ex. inträngande vatten i fastigheter) och här spelar parkerna en nyckelroll. Rätt utformade kommer de att bidra till att mildra effekterna.

HÄR kan du läsa mer om LAND’s gestaltning för parken.