210214 / Detaljplanen för Kv Odde – Gamla IBM i Kisata ute på gransking

Under perioden 27 januari till 23 februari 2021 pågår granskning av detaljplanen för Kv. Odde. Kvarteret som ligger vid Hanstavägen i nordvästra Kista görs om till ett nytt kvarter med cirka 2000 bostäder, förskolor, torg, stråk och parker. Kontorsanläggningen med dess stora kulturhistoriska värde bevaras och får ny användning. LAND har varit del av utvecklingen av området sedan 2014 där vi arbetat både med kvarters- och allmän platsmark. Här hittar du mer information om detta arbete.