200612 / Idag invigs Järvabadet

Idag invigs Järvabadet. Ett nytt utomhusbad på Järvafältet mellan Rinkeby och Kista med plats för uppemot 3000 besökare. Vi har jobbat mycket med hur badet inordnar sig i kulturmiljön intill det närliggande Eggeby gård och fältet utanför samt hur små nivåskillnader kan skapa olika rum och platser utan att överblickbarheten går förlorad. Vi känner oss väldigt stolta över att få varit med på denna fina satsning. En ny träffpunkt på Järvafältet för boende i stadsdelar runtom fältet där avståndet till andra bad är relativt långt bort. I projektet har vi jobbat tillsammans med AIX som har utformat byggnaderna och konstnären Linnea Jörpeland. Beställare är Fastighetskontoret. Nästa vecka på måndag den 15/6 öppnar badet för allmänheten. Välkomna hit!

Foto: Antonius van Arkel.