201015 / JÄRVABADET NOMINERAS I DESIGN S

Järvabadet som byggt som en mötesplats på Järvafältet har nomineras i Design S. Badet är ett samarbete mellan LAND, konstnären Linnea Jörpeland och AIX. Vikt har lagts på att skapa en arkitektur som i skala och form på ett naturligt sätt inordnar sig i omgivande kulturreservat, läs mer om projektet HÄR.