211008 / LAND gestaltar på plats i Karlsvik

I onsdags tog vi med hela kontoret ut till ett av våra projektområden i Farsta för att på plats bygga en av våra ”stugplatåer”. Området vid Hökarängsbadet har varit ett Campingstugeområde sen 1930-talet då Sverige fick sin första lagstadgade semester. Några av de 80 campingstugorna har nu rivits till förmån för utökad parkmark i strandnära läge. De nya platserna som skapas inspireras av det som tidigare tog plats här. Här skapade vi ”Trädgårdsplatån” med trädgårdsrester från tidigare campingstugeägare.