190115 / Masmo / Solhagaparken nominerat till Sienapris

Masmo/Solhagaparken har nominerats till 2018 års Sienapris.

Såhär låter juryns motivering:

”En försummad tunnelbaneentré och en bortglömd park har med enkla grepp blivit till välkomnande mötesplatser. Med höga konstnärliga ambitioner och stor omsorg om platsen och människorna banar projektet väg för ett nytt sätt att ta sig an 1960-talsområdens utmaningar. Prefabricerade master i rött och orange har blivit en färgglad skog på torget som på ett snillrikt sätt styr rörelser över platsen och väver ihop torget med parken. Betongrör har klätts med metall och blivit anspråkslösa sittplatser, planteringsytor och platser för lek. Belysning av torgets bergvägg skapar ett ljus- och skuggspel som förstärker upplevelsen av platsen som scen. Sammantaget har utemiljöerna fått en dignitet som är ovanlig i stadens utkant. Platserna är utformade med respekt för den befintliga miljöns identitet och projektet visar betydelsen av alla invånares rätt till väl gestaltade stadsrum. Det blir också tydligt att en hög ambitionsnivå inte behöver vara förenat med stora kostnader.”