200914 / Nu påbörjar vi etapp 2 i Sätradalsparken

2018 var Sätradalsparken i Sätra i behov av upprustning och LAND fick i uppdrag att ta fram programhandling och bygghandlingar för upprustningen. Arbetet grundade sig i en medborgardialog som pågick under hösten och vintern 2018 till 2019. Under 2019 och 2020 har den första etappen av parken -Aktivitetsplatsen färdigställts och det är nu dags att jobba vidare med Lekplatsen. I förra veckan var vi ute på plats i regnrusket med projektgruppen och inventerade och utvärderade.

Här kan du se förslaget och läsa mer om parken.