Nobels Plats, Akademiska stråket

Nobels Plats ligger centralt på Campus Solna i korsningen, Nobels väg och Akademiska stråket. Platsens ram utgörs av det som anses vara campus kärna, de vackra gamla tegelbyggnadernas fasader i kombination med det s.k ”skärgårdslandskapet”. Byggnadernas placering beskriver ett parkrum, som i och med bygget av det Nobels Plats har förtydligats och förädlats. Landskapet har läkts ihop genom att parkeringsplatsen längs Nobels väg tagits bort och ställs om till parkyta. Belysningskonceptet syftar bl a till att förtydliga rummet och lyfta fram de fina tegelfasaderna kring Nobels plats.

Hit söker man sig för att socialisera, äta utomhuslunch och träffas över en kopp kaffe. Ibland pågår en volleybollmatch och/eller ett parti boule.Topografin accentueras med gradänger och mellan dem finns planare ytor i grus som möbleras med generösa sittmöbler. Gräsytorna bjuder in till att slå sig ned.

Uppdrag: Program och projektering
Beställare: Akademiska hus
Projektgrupp: Alf Orvesten, Clara Eckersten och Camilla Doms
Samarbete: Black ljusdesign (belysning)
År: 2016-2017
Byggår: 2017