161130 / SKÖVDE

Vi arbetar nu vidare med vårt vinnande tävlingsförslag för Hertig Johans torg och gata i Skövde. Gatan projekteras nu med beräknad byggstart efter sommaren.
Torget står näst på tur.