160224 / Skövde

LAND har vunnit den inbjudna arkitekttävlingen om Skövdes stora torg; Hertig Johans torg med tillhörande gata från Resecentrum – Hertig Johans gata.
Torget har anor från medeltiden, en stor ursparning i rutnätsstaden, ett sluttande torg som vänder sig mot Skövdes kyrka och stadspark. Förslaget ska nu bearbetas och projektering tar vid efter sommaren.