191104 / Soltak till Solhagaparken

I samband med att nya bostäder planeras vid Solhagaparken i Huddinge har LAND fått i uppdrag att formge ett antal soltak som ska placeras ut i parken. Soltakens utformning bygger vidare på vår struktur av röda master som idag binder samman Masmo tunnelbaneentré och parken. Beställare är Huddinge kommun.