191121 / Trädgårdarna tilldelas Vårdbyggnadspriset

Vi är väldigt glad att kunna berätta att vårdboendet Trädgårdana, ett samarbete mellan oss och Marge Arkitekter har tilldelats ytterligare ett pris, Vårdbyggnadspriset!

Detta skriver juryn om projektet:

Vård- och omsorgsboendet Trädgårdarna i Örebro är ett karaktärsfullt gestaltat projekt, väl förankrat i goda exempel och aktuell forskning. Projektet präglas av stor sinnlighet och en genomgående ambition om att främja de boendes välmående. Det nära sambandet mellan byggnadens innergårdar och interiöra rum uppmuntrar de boende till fysisk aktivitet. Gemensamma ytor med fina rumssamband och sömlösa kopplingar mellan privata, halvprivata och gemensamma rum ger välkomna möjligheter till såväl avskildhet som sociala möten.