200204 / Fortsatt arbete i Elinelund

Vi kan stolt meddela att team Brunnberg & Forshed och LAND fått i uppdrag att göra en bearbetning av strukturskissen för Elinelund etapp 3 vid Limhamns kalkbrott i Malmö!

Så skriver bedömningsgruppen om förslaget Elinelunds gårdar:
Bedömningsgruppen uppskattar hur teamet i flera omgångar bearbetat förslagen till att bli den stadsstruktur som landar väl på platsen. Kvalitéer så som stora kvarter, bebyggelsen skala, varierad gatustruktur och bevarandet av den gamla vägen som ”piskrappet” genom området är några av förslagets många kvalitéer. Den gröna strukturen är genomtänkt och sammanhängande. Den, tillsammans med placering av skolan och besökspaviljongen ger stora kvalitéer även till ett större område. Förslaget går att bearbeta både vad gäller skala, typologier och rum med förslagets kvalitéer i behåll. Entrén in i området söderifrån hanteras på ett fint sätt.