230925 / Dialog i Vårberg

Parken Idleken i Vårberg ska rustas upp och vi på LAND har fått i uppdrag av Trafikkontoret att ta fram program och bygghandling. Som en första del i programarbetet har vi hållit en dialog i parken där vi bjudit in förskolor, boende och organisationer i närheten för att få reda på hur de använder parken idag samt hur de vill använda den i framtiden. Ca 160 personer pratade med oss under tre tillfällen och nu sammanställer vi deras tankar, idéer, och drömmar om parken och tar med oss dessa i arbetet med att omvandla en sliten och otrygg plats till en levande och inbjudande mötesplats.