Om oss

LAND arkitektur startades hösten 2008 av Anders Kling, Sofia Nylén och Alf Orvesten. Vi är utbildade landskapsarkitekter med över 20 års erfarenhet inom yrket. Vi jobbar med de flesta skalor, från planuppdrag ned till de små platserna i staden. För att kunna hålla en hög kvalitet och bibehålla en bra dynamik är vi en relativt liten grupp och vill så förbli. Vi tror på det lilla kontoret med det stora engagemanget.

LAND arbetar med en idébaserad arkitektur. Starka idéer bär projekten och får genomslag i processen och i det färdiga utförandet. I varje projekt vill vi lyfta fram det lilla extra, det som gör varje projekt unikt. Det kan vara genom att renodla en idé i gestaltningen eller driva en intressant process gentemot en kund. Vi kombinerar också en hög konstnärlig nivå med tekniskt gångbara och säkra lösningar.

LAND har stor erfarenhet att följa projekt från tidiga programidéer till färdiga bygghandlingar. För oss är öppna processer och en god dialog med kunden mycket viktig. Arkitektur är ett lagarbete där en lång rad olika discipliner bidrar med sin kunskap. Kontorets medarbetare har vunnit ett flertal arkitekturpriser som Sienapriset och Europan samt publicerats både nationellt och internationellt.

process

LAND arbetar återkommande med ett antal moment i vår verksamhet.
Platsen är helt central i alla våra projekt, att förstå platsen är landskapsarkitekturens adelsmärke. Vi utför noggranna platsundersökningar, enligt en utarbetad metodik, flera gånger under olika delar av projektet. I starten för att förstå, under projektets gång för testa idéer, när projektet är färdigt med beställaren för att utvärdera och när det gått några år för att se hur platsen tas i anspråk.

På kontoret samlas vi i projekten för gemensamma timskisser. Timskissen är ett sätt att generera idéer, att belysa en problemställning från olika håll, att engagera hela kontoret i samtliga projekt. Timskissen är mer än något annat ett kunskapsutbyte som visat sig spara både tid och generera bra idéer.

En självklar del för LAND är att jobba så nära stadens medborgare som möjligt, de som använder platserna vi planerar. Vi bedriver ett fortlöpande utvecklingsarbete på kontoret inom detta fält. Arbetet ser olika ut för olika projekt. Nyckeln är att skapa möten mellan oss arkitekter, våra beställare och användarna. Vi vill att detta sociala engagemang ska vara så tydligt avläsbart i det färdiga projektet som möjligt.

Influenser och ny input är en viktig del i LANDs arbete. Vi samarbetar i nästan alla uppdrag med andra discipliner, främst arkitekter. Vi deltar i undervisning på arkitektskolor, skriver artiklar och formulerar oss på så sätt inom ämnesfältet. Vi ingår som jurymedlemmar i olika arkitekturtävlingar och åker kontinuerligt på studieresor. En gång i månaden har vi en halvdag, en workshop, LANDs egna forum för kunskapsöverföring mellan medarbetarna. Den kan handla om undersökning av aktuella projekt utanför kontoret, referat av föreläsningar, besök på en intressant utställning.

LAND_AW_PARIS_2015_8

LAND_AW_PARIS_2015

MANIFEST

LAND Arkitektur i 10 punkter

  1. LAND jobbar med en idédriven arkitektur. Tydliga idéer formar projekten och får genomslag i processen och i det färdiga utförandet.
  2. Överordnat i varje projekt och det som är LANDs nyckel i formarbetet är platsens förutsättningar i hela sin komplexitet. Undersökning av platsen är därför helt central.
  3. LAND vill skapa platser som blir destinationer i sig själva, platser som kan erbjuda många typer av aktiviteter och locka många olika individer. De offentliga rummen har ofta fått agera tomrum mellan husen, blyga representationsytor tömda på eget innehåll. Inte alltid, men ofta tror LAND det kan det vara bra med en typ av offentliga rum som bär på en egen självständighet.
  4. LAND vill i varje projekt lyfta fram det lilla extra, det som gör varje projekt unikt. Det kan vara genom att renodla en idé i gestaltningen eller driva en intressant process gentemot en kund.
  5. LAND är en platt organisation där dynamiken inom kontoret, gemensamma timskisser och återkopplingar inom varje projekt är vårt sätt att behålla en hög kvalitet och generera bra idéer till våra uppdragsgivare.
  6. LAND verkar för att alltid jobba nära stadens medborgare där våra idéer formas i dialog med användarna.
  7. Nyfikenhet är ett nyckelord för LAND. Nyfikenhet att testa nytt, nyfikenhet inför nya utmaningar och nyfikenhet att få jobba med nya projekt och nya kunder i nya sammanhang och grupperingar.
  8. LAND vill sudda ut gränser mellan discipliner och verkar för att skapa integrerade samband och lösningar mellan landskap och arkitektur.
  9. För LAND är öppna processer och en god dialog med kunden mycket viktig. Arkitektur är ett lagarbete där en lång rad olika discipliner bidrar med sin kunskap.
  10. LAND Arkitektur startades hösten 2008 och drivs och ägs av Anders Kling, Sofia Nylén och Alf Orvesten.

LAND_AW_PARIS_2015_5LAND_AW_PARIS_2015_11

LAND_AW_PARIS_2015_4