231031 / NY BOK: LANDSKAP NU! 2.0

Landskap Nu! syftar till att synliggöra svensk landskapsarkitektur genom att samla de mest intressanta projekten i en skrift. Boken presenterar en mångfald av projekt med allt från storskaliga våtmarker till välkomnande badplatser, via småstadstorg och blommande bostadsgårdar.

”Vi lever i en tid då landskapsarkitekturen har en allt större och växande betydelse i vår samhällsplanering. Trots detta faktum är det svårt för vår yrkeskår, liksom för en intresserad allmänhet, att kunna ta del av detta vårt ständigt växande ämnesområde. Det finns få forum, tidskrifter och böcker att söka i.”

Utifrån detta har Akademin för Landskapsarkitektur lett arbetet med att ta fram denna bok. Vi på LAND har varit delaktiga i arbetet och vi har ett gäng av våra projekt representerade.

Boken finns att beställa här.

Alla projekt som presenteras i boken, samt många fler, finns även samlade att läsa om på Akademin för Landskapsarkitekturs hemsida.

God läsning!