230629 / Nytt projekt i Örnsberg

Örnsberg står inför en omfattande stadsutveckling då det befintliga industriområdet i stadsdelen ska göras om till stadsmiljö med ca 1380 nya bostäder. När befolkningen växer ställs ökade krav på att stadens friytor (parker, stråk och platser) kan erbjuda sociala värden i tillräcklig omfattning.

Vi på LAND har sedan tidigare arbetat med allmän platsmark inom planområdet, och i samband med detta tagit fram en behovsanalys över ett större område där vi kartlagt potentiella kompensationsåtgärder utanför detaljplanen. Nu har vi fått i uppdrag av Stockholms stad att utveckla och förädla parkvärden i Arkenparken och Hägerstenshamnen. Två i grunden väldigt kvalitativa parkrum, med stor utvecklingspotential.

Förra veckan var vi ute på platsbesök i området, och denna vecka har vi haft en kontorsgemensam timskiss. Under hösten ska vi ta fram program och systemhandling för de båda parkerna.