230911 / På plats i Gävle

Heliga Trefaldighets kyrka i Gävle står inför en kommande ombyggnad och restaurering. Kyrkan är från 1600-talet, men på platsen har det legat en kyrka ända sedan Gävles tillkomst. Under åren har kyrkan genomgått flertalet renoveringar och ombyggnader och i den kommande ska kyrkan anpassas efter dagens förutsättningar och behov, samtidigt som de kulturhistoriska värdena ska bevaras.

LAND har fått i uppdrag att se över kyrkotomten, som fram till 1808 fungerade som en av stadens kyrkogårdar. Förra veckan var vi på platsbesök och under hösten ska vi ta fram programskiss och systemhandling.