LAND skissar på plats – Trolldalen

Workshopen LAND skissar på plats syftar till att utforska hur vi som landskapsarkitekter kan arbeta med aktivt gestaltningsarbete på plats. Workshopen är ett försök att praktiskt utforska relationen mellan plats, representation och den landskapsarkitektur som vi skapar. Detta genom att arbeta med fysiska modeller som representationsverktyg och skissarbete i skala 1:1 direkt i landskapet.

Som försöksplats valde vi Trolldalen – ett mindre naturområde beläget intill Henriksdalsberget i Nacka. Området klassas som nyckelbiotop och Nacka kommun planerar för bostadsbyggande här. Ett fiktivt program för Trolldalens utveckling från oprogrammerat strövområde till kvarterspark i det framtida bostadsområdet togs fram inför workshopen. Under dagen arbetade hela kontoret indelat i mindre grupper med en specifik skissuppgift inom ett begränsat arbetsområde. Med kroppen, markeringsflaggor och en rad andra verktyg för skissande i skala 1:1 arbetade respektive grupp med tillägg i den befintliga naturmarken för att uppfylla programkraven i den känsliga miljö som Trolldalen utgör. Som komplement till 1:1 skissandet fick varje grupp en situationsmodell i skala 1:100 att testa idéer och visualisera förslaget i. Genom den fysiska modellen kommunicerades även förslaget till övriga grupper när vi återsamlades i slutet av dagen för att diskutera våra upplevelser och reflektera kring hur skissarbete på plats kan bidra till gestaltningsprocessen i våra projekt på kontoret.

Arrangör: Katrin Svensson, Camilla Doms, Emilia Molin
År: 2018.

 

”Vi hittade nischer i berget, dels för att ta sig ner till platsen men också nischer som inte upplevs från stråket utan då upplever man det öppna, himlavalvet och den fantastiska vyn, men man leds ner via trappen och väl nere på den har vi byggt sittobjekt som är dolda från stråket och anpassar sig efter bergets nischer. Skyddade från vind men med full optimering av utsikt och himmel och sol”

 

”Att vara ute på plats med flaggorna är ett väldigt bra sätt att gestalta. Man tvingas ta ställning när man går runt med de här grejerna. Det händer något i den där aktiviteten när man trycker ner flaggor eller spänner upp ett band, man blir mycket mer aktiv med platsen”

 

”Utformningen påverkas av skissa i skala 1:1, i CAD hade man säkert gjort fler raka former, nu pratade vi istället om att förhålla sig helt till naturen. Att man hela tiden utgår från platsen i gestaltning och materialval”

 

”Att leta material till modellen omkring sig tillför i idéarbetet. Formmässigt hade man ritat såhär, man hade fastnat mer i grafik, hur man drar linjer”

 

”När man kommer upp hit så är det en liten glänta och så finns det en väg som leder dit och man börjar ana den här platsen som sen är en trappa som leder ner till en liten skål i berget som är en naturlig uppehållsplats”

 

 

 

 

Länk till digitalt kartunderlag för arbetsområdet