231025 / Skapande med lera

I torsdags var hela kontoret på besök i konstnären Anna Tedestams ateljé för att låta henne introducera oss i lerans värd som en del i vårt kunskapsutvecklande arbete. Anna arbetar med keramik och höll en halvdagsworkshop för oss där fick testa intuitiv form och utforska handens direkta skapande via leran.

Vi testade olika metoder för att skapa form med volym och repetativt mönstertänk med reliefer samtidigt som vi inspirerades av Annas arbetssätt och formvärld.

Tack Anna för en mycket givande eftermiddag!