230421 / 1:1:100 i Etnografiska museets park

Månadens KUL (Kunskapsutveckling LAND) ägnades åt att testa och utveckla vår egen arbetsmetod 1:1:100. Metoden går ut på att skissa och gestalta på plats i skala 1:1, samtidigt som idéerna testas och redovisas i en modell i skala 1:100. Workshopen tog plats i Etnografiska museets park, där vi med hjälp av denna metod kunde börja vidareutveckla och testa de idéer vi hade med i vårt vinnande tävlingsförslag.