230307 / Hertig Johans torg och gata nominerat till Landmärket

Det är med stor glädje och stolthet vi kan meddela att Hertig Johans torg och gata i Skövde är nominerat till Landmärket 2023!

Juryns motivering lyder:

Skövde befäster sin roll som centralort med den ambitiösa upprustningen av Hertig Johans torg och gata. Ett harmoniskt och växelrikt promenadstråk utmed Kyrkparken förstärker sambandet mellan stationen och stadens nya finrum.

Torget är väl disponerat för sina olika ändamål och höjdskillnaderna har skickligt tagits om hand. Gestaltningen ger struktur åt platsens olika rum, skapar fina mötesplatser med vackert designade trämöbler och löser på ett naturligt sätt kopplingarna till och genom torget. Befintliga kvaliteter – som ett centralt gångstråk, siktlinjen mot kyrkan och inramningen med fasader från olika epoker – framhävs av naturstensgolvet. Stenläggningen av hög kvalitet med en stor del återanvänt material kommer att tåla tidens tand och knyter an till regionens tradition av stenförädling. Under marken döljer sig ett stort magasin för dagvatten, som sedan sugs upp till en lång perennrabatt.

De gracila trädens skira skugga tillför variation och blickfång. Resultatet är ett stadsrum som är både omhändertaget och flexibelt, mycket tack vare att det inte överplanerats. Här får invånarnas vardagsliv en värdig och vacker fond.

Se mer av vårt projekt och övriga nominerade på Sveriges Arkitekters hemsida. Vinnaren tillkännages på Arkitekturgalan i Göteborg den 13:e mars.