230224 / Modellworkshop

Årets första KUL (Kunskapsutveckling LAND) fortsatte på temat från höstens LAND-dag då vi utvärderade våra arbetsmetoder. En fråga som dök upp under LAND-dagen var hur vi kan väva in den fysiska modellen som en mer bestående metod i våra kreativa processer. En fysisk modell är ett värdefullt verktyg för att skapa en djupare förståelse av rumsligheter och skalor, jämfört med visuella representationer. Den fysiska modellens nackdel är att den ofta är tidskrävande att ta fram och därmed blir en budgetfråga, och det var detta KUL-dagen hade som ambition att hitta en lösning på.

Vår KUL-workshop tog plats på Toolspace, en prototypverkstad som erbjuder en rad olika verktyg och resurser för flera olika discipliner. Där fick vi testa på att laserskära modeller i olika material och skalor, parallellt med att vi testade och utvärderade de olika modellerna och hur vi på ett bra sätt kan tillämpa dem i vår praktik. Förhoppningen är att vi genom att effektivisera framställandet av den fysiska modellen ska kunna använda den som ett mer genomgående inslag i våra kreativa processer, samt att på ett smidigt sätt kunna överföra den digitala 3D-modellen till en fysisk sådan (och vice versa!).