210917 / Ärvinge groddamm på Järvafältet är invigd

Tisdagen den 14 september invigdes en ny groddamm på Järvafältet av fastighetsborgarrådet Dennis Wedin och miljöborgarrådet Katarina Luhr. LAND har ritat och projekterat Groddammens landskap och projektet är en av fyra kompensationsåtgärder som staden gjort efter bygget av Järvabadet.

210914 / Välkommen Ida

Den här veckan välkomnar vi Ida till oss, vi tycker det är jättekul att ha dig här!

210913 / Återinvigning av Åkeshovs arboretum

Åkeshovs arboretum uppfördes 1998 efter en idé av dåvarande stadsträdgårdsmästare Ulf Lindahl i samband med Stockholms kulturhuvudstadsår. 2019 fick LAND i uppdrag att ta fram förslag till upprustning av arboretet som efter anläggandet närapå glömts bort och förfallit.

I förra veckan stod så arboretet klart att återinvigas! Vi rekommenderar varmt ett besök till denna lekfulla lilla parken med alla dess vackra träd.

210903 / WRS guidar i Gottsunda

I veckan hängde vi med WRS på studiebesök till en multifunktionell vattenpark de jobbat med i sydvästra Uppsala. Anläggningen renar dagvatten från centrala och södra Gottsunda och byggdes under hösten 2020 samt våren 2021.

210820 / Tillbaka på kontoret

Från och med idag är vi tillbaka på kontoret. Denna vecka har vi bland annat besökt byggplatsen för Sjödalsparken i Huddinge som ser ut att bli riktigt fin när den står klar under hösten.

210628 / Bronsplats för Vårbergstoppen

Vårbergstoppen har tilldelats tredje plats i omröstningen om årets Stockholmsbyggnad!

Så skriver juryn om projektet:

”En ny stadspark i Stockholms ytterstad som bidrar till att höja värdet av denna landskapsarkitektur, både funktionellt och kulturellt. Den erbjuder rofylldhet, utblickar och samvaro och är anpassad till den branta terrängen. Det är ett inspirerande projekt som lockar till lek, rörelse och kontemplation för både barn och vuxna. De gedigna materialen associerar till både miljonprogrammets robusta arkitektur och till samtida nytänkande.”

210621 / Nytt jobb på Mariatorget

Mariatorget ska rustas upp och LAND har fått i uppdrag att ta fram en programhandling för parken. Parkens struktur och karaktär kommer att bevaras men delar av växtmaterialet är i behov av föryngring och parken behöver klimatanpassas.

210602 / Dagvattenfördröjning i Sjödalsparken i Huddinge

Så här såg det ut i Sjödalsparken i Huddinge centrum för en dryg vecka sedan. 50 mm regn kom under ett dygn, ett av de värsta regnovädren på många år.

Parken, som vi ritat, byggs för fullt och den nya utformningen syftar bl.a mot att hantera och fördröja vatten vid stora regnmängder. Lågpunkten är parkens mitt. En skålad öppen gräsyta dit vattnet först söker sig.

Kraftiga skyfall blir tyvärr vanligare. Stadsmiljöer som inte är rustade för detta får bära stora samhällskostnader (med t.ex. inträngande vatten i fastigheter) och här spelar parkerna en nyckelroll. Rätt utformade kommer de att bidra till att mildra effekterna.

HÄR kan du läsa mer om LAND’s gestaltning för parken.

210528 / Rundvandring i Skansens historiska trädgårdar

I veckan fick vi en guidad rundvandring i Skansens historiska trädgårdar. Visningen heter ”Trädgårdar i staden och på landet” och vi kan starkt rekommendera den.

210518 / Plan för ny idrottsplats i Järva ute på samråd

I dalen mellan Tensta och Rinkeby utreds möjligheterna till en ny idrottsplats för cricket, fotboll, baseboll och softboll. Vi på LAND har deltagit i detaljplanearbetet och tagit fram ett program. Idrottsanläggningen ska passas in dalstråkets natur och topografi, gestaltningen ska ha en samhörighet med närliggande Järvabadet.

Här kan du läsa mer om projektet.