201218 / God jul och gott nytt år

God jul och gott nytt år önskar vi på LAND. Från och med nästa går vi på julledighet. Kontoret öppnar igen den 7/1 nästa år. Vi vill tacka för detta år och ser fram fler spännande projekt och goda samarbeten 2021.

201211 / Studiedag i Sjöstaden

I förra veckan var vi på promenad i Hammarbysjöstad. På turen genom stadsdelen passerade vi flera projekt vi själva varit delaktiga i.

201130 / Nytt jobb på Sergelgatan

Sergelgatan ska rustas för att bli mer attraktiv, funktionell och trygg både som rörelsestråk och vistelseyta. LAND har fått i uppdrag att se över möbleringen på gatan. Projektet genomförs av trafikkontoret  och fastighetsägarna i samverkan.

201124 / Välkommen Emma

Den här veckan hälsar vi vår nya kollega Emma välkommen! Fint att ha dig här hos oss.

201119 / Hedersomnämnande i markanvisningstävlingen om kv. Öljetten

Juryn för markanvisningen för kvarteret Öljetten i Jönköping valde att ge förslaget ”Smålands ambassad” ett hedersomnämnande. Förslaget är ett samarbete mellan LAND, Spridd, Per Hasselberg, Jennifer Mack och Saadia Hussain.

Så skriver juryn om vårt förslag:

”Smålands ambassad får av juryn ett hedersomnämnande för att det tagit uppgiften om social hållbarhet på stort allvar och utmanar gränserna för bostadsutveckling på 20-talet genom en väl utvecklad medskapandeprocess. Genom att utgå från intelligenta moduler kan variation av bostäder och fina bostadskvaliteter skapas och det sociala nyttjandet i bottenvåningen med mycket ytor för kollektiva rum och arbetsplatser är uttryckt i en tydlig arkitektonisk skärpa. Förslagsställarna har också en stadsövergripande blick i sitt tänkande, med diskussioner om hur man kan arbeta med kopplingar mellan ytterstads- och innerstadsområden.”

201116 / Järnvägsparken – ett nytt jobb vid Stockholms centralstation

Järnvägsparken, en plats i anslutning till Stockholms centralstation, upplevs idag som otrygg och bortglömd. Platsen behöver rustas för att bli mer funktionell, trygg och attraktiv både som rörelsestråk och vistelseyta. LAND har fått i uppdrag att ta fram ett gestaltningsprogram för Järnvägsparken i två steg: En mindre första insats som ska vara färdigställd i april 2021 och en mer långsiktig upprustning.

201015 / JÄRVABADET NOMINERAS I DESIGN S

Järvabadet som byggt som en mötesplats på Järvafältet har nomineras i Design S. Badet är ett samarbete mellan LAND, konstnären Linnea Jörpeland och AIX. Vikt har lagts på att skapa en arkitektur som i skala och form på ett naturligt sätt inordnar sig i omgivande kulturreservat, läs mer om projektet HÄR.

201012 / Nytt jobb i Mariestad

Tillsammans med Scapeous arkitekter arbetar LAND med att ta fram en ny strukturplan i Kv. Pilen 13 i Mariestad inför kommande detaljplanearbete. Kvarteret ligger vid ån Tidan och innehåller idag Regionens hus med tillhörande landskapspark med slingrande gångvägar och storvuxna träd. På de intilliggande parkeringsplatserna ska det byggas bostäder och i samband med detta utvecklar vi även en strandpromenad längs ån. Beställare är SBB.

201007 / RESTAURERING AV SÖDRA VÄSBYÅN

Upplands Väsby kommun har påbörjat arbetet med att omvandla den södra delen av Väsbyån till rekreationsmiljö och LAND har fått i uppdrag att tillsammans med WRS ta fram en programskiss för området. Målbilden för projektet är skapa ett naturliknande vattendrag som gynnar vattenlevande organismer och ökar dess renande kapacitet.

201005 / På tur genom utgrävningen av Lilla Rosendal

Vad är det här tänker kanske ni? Jo det är matavfall från 1600 och 1700-talet!
I onsdags fick vi följa med arkeologerna Ann-Mari Hållans Stenholm och Karin Lindeblad på tur genom utgrävningen av lilla Rosendal – en ny kvarterspark mitt på Södermalm som vi ritat och tagit fram bygghandligar för. Vid byggstart visade det sig att det under asfalten fanns metertjocka kulturlager vilka innehållit mängder av information om tidigare generationers vardagsliv. Man har hittat byggnader, trädgårdsodlingar, ett garveri och mycket annat från 1600-talet och framåt. En s.k arkeobotaniker har varit på plats och identifierat en uppsjö olika gamla fröer. Under sommaren har vissa av dessa arter valt att gå i blom. Här växer till exempel den mexikanska medicinalväxten ”spikklubba” igen efter 300 års vila.