200525 / Vinst i markanvisningstävlingen för nytt boende för äldre i Pilhamn

LAND, Marge Arkitekter och Seniorgården vann markanvisningstävlingen för ett nytt särskilt boende för äldre i Pilhamn på Ingarö. Markanvisningstävlingen av den kommunala marken genomfördes via en öppen inbjudan och sammanlagt kom ca 20 förslag in.

200511 / Hertig Johans torg i Skövde

Vi har fått nya våriga bilder från Hertig Johans torg i Skövde. Fint att se att torget bli befolkat även i dessa tider!

200504 / Det blommar i norra Tyresö

Just nu blommar tulpanerna och körsbärsblom i Norra Tyresö. Den lilla bostadsgården byggdes 2019 och är ett samarbete mellan oss, Joliark, Sundell och JM. Trappan på bilden är en kombinerad plantering, vistelseyta och dagvattenmagasin.  HÄR kan du läsa mer om projektet.

 

200427 / Fortsatt jobb i Södertälje

Nu jobbar vi vidare med upprustningen av Södertälje torg. Uppdraget innebär utredningar för nivåhantering, möten mot befintliga ytor och murar, hantering av dagvatten, ljussättning och nya eldragningar, bevarande av befintliga träd, nya trappor samt ytor för vistelse.

 

 

200420 / Vår i våra parker

I dessa besynnerliga tider rekommenderar vi ett besök i någon av stadens parker. Pass till exempel på att promenera upp i Observatorielunden vars upprustning vi arbetat med sedan 2015.  Parken erbjuder både rik vår-blomning och en slående utsikt över takåsarna.

200406 / Kom och dela lokal med oss!

Nu har vi 4 platser lediga i vår fina lokal precis vid Slussen. Byggnaden är ett gammalt sidenväveri med mycket naturligt ljus och en härlig innergård. Om ni är intresserade av att flytta in, kontakta Anders på + 46 70 887 41 61 eller anders.kling@landarkitektur.se

 

 

 

200331 / Bygget av Vårbergstoppen pågår för fullt

Bygget av Vårbergstoppen pågår för fullt. Just nu schaktas det i slänten för klätterlek och rutschkana, i gräsrundeln gjuts slingrande betongmurar. På bilden längs ned ser ni ”trädleoparderna” och fågelbaden som svarvats ur stenblock och stockar från platsen. Klicka HÄR om du vill läsa mer om projektet.

 

200317 / Välkommen Siri

Varmt välkommen Siri! Siri kommer senast från SLU Alnarp och kommer att praktisera hos oss under våren 2020.

200312 / Upprustningen av sjödalsparken har påbörjats och magnolia har flyttat

I samband med omläggningen av ledningar i Sjödalsparken i Huddinge har den stora magnolian fått flytta. På bilden ser ni den på sin nya plats i parkens sydöstra del. Omläggningen av ledningarna är startskottet för upprustningen av parken. HÄR kan ni läsa mer om parkupprustningen och LANDS gestaltning.

200221 / Kvarteret Stenhöga nomineras till Kasper Salin

Kvarteret Stenhöga i Solna, där LAND ritat utemiljö och Tham & Videgård husen, nomineras till Kasper Salin-priset. LANDs uppgift i projektet har varit att sy ihop hela kvarter vilket innehåller både befintliga och nya byggnader i en gemensam landskapsgestaltning samt tydligt öppna upp kvarteret mot anslutande gatumark.

Så lyder juryns motivering till nomineringen:

Som tillägg i en stadsdel under utbyggnad markerar kontorsbyggnaderna en central punkt i kvarteret. Arkitekten skapar stora urbana och rumsliga kvaliteter med få baksidor genom tydligt skulpterade volymer, i en för platsen väl avvägd skala. Att röra sig genom kvarteret blir på så sätt behagligt och trivsamt. Byggnadernas fasader i ljust tegel har murats på plats med stor hantverksskicklighet och med genomarbetade, eleganta detaljer i exempelvis entrépartier och fönsternischer. En större huskropp i två volymer bryts skickligt ned i enheter, dels för att skapa fler hörnlägen och goda ljusförhållanden för inre arbetsplatser, dels för att få ett antal större takterrasser och utblickar. Alla tak nyttjas konsekvent. De tillgängliggörs och ger på ett okomplicerat sätt stor kvalitet till brukarna.