190924 / Akalla By

LAND har fått ett nytt uppdrag på Järvafältet. På uppdrag av Trafikkontoret ska vi ta fram program och bygghandling för Akalla bys lekplats.
Akalla by är en av stadens bäst bevarade äldre gårdsmiljöer och ligger i Akalla precis i kanten av Järvafältet. På gården finns förutom lekplats och plaskdamm en 4H-gård, caféverksamhet, minigolfbana och daglig verksamhet för ungdomar.

190918 / Utbildning i tillgänglighetsfrågor

Denna vecka har vi fördjupat våra kunskaper i tillgänglighetsfrågor genom att delta i ett utbildnings och prova-på tillfälle organiserat av Stockholm Stad. På bilden ser ni Marta som testar hur det känns att röra sig genom staden med synnedsättning.

190911 / Fortsatt arbete i kv. Stenhöga

I samarbete med White Arkitekter tar vi fram marklov för kontorskomplexet Origo i Sundbyberg. Projektet utgör den senaste etappen i utbyggnaden av kv. Stenhöga där Humlegården agerar både beställare och förvaltare av kvarteret.

190819 / Välkomna Johanna och Hanna

Vi välkomnar Johanna och Hanna till oss. Hanna kommer senast från Urbio och Johanna från Borlänge Energi.

190813 / Tillbaka på kontoret

Nu är många av oss tillbaka på kontoret efter en härlig sommar!

190708 / Nu tar vi sommar!

Nu tar vi sommar och stänger kontoret fram till mitten av augusti.
Vi vill tacka för en spännande vår och ser fram emot hösten!

190610 / LAND och Ortens bästa talang på plats i Sätradalsparken

Sommarens talangjakt – Ortens bästa talang närmar sig! På lördag kommer vi vara på plats i Sätradalsparken för att ta reda på vem som blir ortens bästa talang och samtidigt visa upp det nya förslaget för parkens upprustning. Ses där!
#läggnerdittvapen #kärlekentaröver

190604 / Ett spännande fynd!

I samband med byggstarten av lilla Rosendal hittade entreprenören ett spännande fynd! Under asfaltsytan från 30-talet fanns tidslager hela vägen tillbaka till 1700-talet och vad arkeologerna tror var ett sockerbruk. Nu genomförs en förundersökningen där en mindre del av lämningen undersöks, syftet med den arkeologisk förundersökning är att kartlägga lämningens bevarandegrad och vetenskapliga potential. Preliminärt kommer utgrävningarna pågå fram till slutet av augusti och efter det fortsätter bygget av parken.

190524 / Oceanhamnen

Förslaget IS THIS YOUR FINAL DESTINATION? är resultatet av en parallellskiss där vi samarbetat med Jonas Dahlberg kring utformningen av tre små platser i anslutning till ny bebyggelse vid Oceanhamnen i Helsingborg.  Nu finns projektet Oceanhamnen publicerat här på vår hemsida. 

190520 / Här byggs nästa etapp av kvarteret Stenhöga

Här byggs nästa etapp av kvarteret Stenhöga i Sundbyberg. Projektet är ett pågående samarbete mellan oss och
Humlegården Fastigheter.