190510 / Vi har levererat Förfrågningsunderlag för Husbys gräns mot Järvafältet

Vi har levererat förfrågningsunderlag för den nya grill- och mötesplatsen vid Husbys gräns mot Järvafältet, byggstart är beräknad till hösten 2019.

190430 / Dela lokal med oss!

Till hösten, fr.o.m. 1/8 får vi fyra kontorsplatser lediga i vår lokal, ett gammalt sidenväveri precis vid Slussen. Vill ni flytta in hos oss? hör av er till Anders på anders.kling@landarkitektur.se.

190423 / Gröna stugan bland körsbärsblom

Gröna stugans park i Bredäng visas för tillfället upp i utställningen om ett Grönare Stockholm i Kungsträdgården. Gröna Stugans Park eller Flygplansparken som den också heter byggdes om 2018 efter förslag som vi tagit fram tillsammans med Bredängsborna.

190417 / Byggstart för lilla Rosendal

Efter påsk påbörjas bygget av Lilla Rosendal, ett utvidgat gathörn i hjärtat av Södermalm.

”Något som länge betraktats som en del av en skolgård är snarast en allmän plats i hjärtat av Södermalm. Intill Mariatorget ligger Lilla Rosendal. En öppning mellan två gator, en asfalterad yta med höga staket där barn genom åren lärt sig cykla, spelat boll, sprungit runt. I det nya Lilla Rosendal utvecklas det informella. Platsen hålls öppen där kanterna bearbetas. Nya planteringar mot gatorna, rosor mot skolans fasad, några nya träd i ena för att tydliggöra rummet. Ett riktigt långt långbord i bästa solläge för lunchlådepausen, schakspelandet eller den lilla festen med grannarna. Platsen görs till en del av gatulivet, folk bjuds in. Man stannar upp eller korsar platsen. Som ett gathörn fungerar, fast i större format. Trottoarens betongplattor fortsätter in och bildar platsens ram. I mitten en grusyta och det stora smycket – En slät nedsänkt yta med ett lekfullt vattenspel. Vår, sommar och höst sprutar 97 munstycken vattenstrålar i olika höjd och styrka. Här kan man fortfarande springa runt, cykla, leka. På samma sätt som förut men med lite roligare innehåll. Ett komplement till Mariatorgets populära stadsrum.”

190411 / LAND skissar med Josefin Rhedin

Igår spenderade vi förmiddagen i Vintervikens trädgårdskafé skissandes med planarkitekter Josefin Rhedin. Våra KUL-dagar (Kunskapsutveckling LAND) är ett återkommande forum för utveckling och en del av LANDS arbetsprocess.

190401 / Nytt projekt i orhem

På uppdrag av Exploateringskontoret i Stockholm tar vi fram  programhandling för allmän platsmark vid utvecklingen av Skrubba verksamhetsområde. I fredags startade vi upp projektet med ett platsbesök – En vandring genom tallskog och grustag.

190325 / Nytt jobb på järvafältet

När Järvafältets nya friluftsbad tar mark i anspråk inom Igelbäckens kulturreservat genomförs parallellt kompensationsåtgärder i dess närmiljö! Vi har fått i uppdrag att gestalta en våtmark och groddamm som medför rening av dagvatten och gynnar den biologiska mångfalden. Järvafältet består huvudsakligen av biotopen åker- och vallodling men den nya våtmarken skulle kunna förstärka de ekologiska sambanden mellan de befintliga. Både friluftsbadet och groddammen kommer erbjuda ytterligare möjligheter till utomhusaktivitet, rekreation och friluftsliv på Järvafältet.

 

190311 / Skvallertorget och Midsommartorget

På uppdrag av Trafikkontoret har vi tillsammans med Strid Lundberg tagit fram program och bygghandlingar för Skvallertorget och Midsommartorget i Midsommarkransen, uppdraget ligger inom ramen för åtgärder längs med gångstråket mellan Hornstull och Telefonplan.

De båda förslagen uppmuntrar till vistelse och underlättar vardagens rörelser över platserna.

190306 / LAND Utforskar

I tisdags skissade vi fram en metod för att dokumentera våra studieresor. Målet är att börja reflektera mer systematiskt över den landskapsarkitektur vi tar del av på resorna och snart kan ni se ett exempel på vad vi kom fram till under fliken  LAND utforskar.

190220 / På platsbesök i Nora

Vi har varit på platsbesök i Nora där vi tillsammans med Marge Arkitekter och Länsgården nu gestaltar ett nytt vård- och omsorgboende. Utgångspunkten för förslaget blir bevarandet av en ståtlig ek (till vänster i bild).