220512 / LAND på Järvafältet

Denna vecka gjorde vi på kontoret en gemensam utflykt för att spana in några färdigställda projekt som vi jobbat med längs Järvafältet. Under förmiddagen besökte vi Järva friluftsbad, Ärvinge groddamm (som är en kompensationsåtgärd för bygget av Järvabadet), samt grillplatsen vid Husby gård. Det är alltid lika roligt, intressant och lärorikt att komma ut och se hur projekten används, åldras och lever vidare!

220506 / Nytt jobb i Kumla

Förra veckan var vi på platsbesök i Kumla för en ny markanvisningstävling tillsammans med Marge. Tomten består idag av ett koloniområde samt uppvuxen slyskog med vackra inslag av stora, gamla bokar som ska bevaras. Syftet med markanvisningen är att möjliggöra byggnation av radhus och stadsvillor med två gemensamma gårdsrum.

220419 / Åkeshovs arboretum nominerat till Årets Stockholmsbyggnad

Vi är väldigt glada och stolta över att vårt projekt Åkeshovs arboretum har valts ut till finalist i Årets Stockholmsbyggnad. Det är ett pris som delas ut en gång per år, där landskap bedöms parallellt med byggnader och inredningar.

Juryn beskriver Åkeshovs arboretum som att ”ett pedagogiskt grönt rum för utflykt och lärande har fått en efterlängtad upprustning och ökad biodiversitet. En plats för naturen i staden och en plats till stadens invånare i naturen. Ett sinnrikt och lärande utbyte.”

Du kan rösta här fram till den 18e maj!

220328 / LAND på Waldemarsudde

I fredags var vid med KUL (Kunskapsutveckling LAND) på Waldemarsudde, där vi gick en guidad visning av utställningen Platsens själ – Prins Eugen och landskapet. Därefter begav vi oss ut för att själva försöka ge oss på att gestalta platsens själ, med hjälpmedel såsom oljepastell, kol och en apelsin.

Eftermiddagen avrundades med en vernissage där respektive grupp fick presentera sitt alster.

220322 / Vårbergstoppen nominerad till Landskapsarkitekturpriset

Det är med stor glädje och stolthet vi kan meddela att Vårbergstoppens lekplatser har nominerats till årets Landskapsarkitekturpris!

Juryns motivering lyder:

Vårbergstoppen är en skicklig syntes av det konstruerade och det naturliga landskapet som utnyttjar platsens förutsättningar och topografi. Parken har nu fått en ny användning i en omvandling där bostäder byggs intill parken. Lekplatsen vid den nya centrala entrén har två delar med olika kvaliteter som vittnar om arkitekternas inlevelse i leken. Äventyret består av ett kraftfullt gestaltat trappsystem med trädäck som vävts in i branten och binder samman platser för lek och annan vistelse. I skogsbrynet nedanför ligger Sagoskogen, flankerad av stämningsfullt formade solitära växter.

Projektet har premierat leklust, i en dialog med barn och unga. Trots ganska få element och viss användning av färdig utrustning skapas ett eget uttryck med inslag av sinnlighet och spänning som ger fantasin fritt spelrum. Konstnärliga inslag som en familj av klot, bestående av formstarka lockande träskulpturer, är välfunna och egensinniga. Här finns en kittel att ”koka” pinnar och löv i och en ränna för att skjutsa iväg kottar. Intill ligger skulpturala ekstockar, dekorativt perforerade för att hjälpa insekter att kolonisera. Helheten bildar en urbanekologi som bevarar och förstärker skogens lekmiljö genom sina oväntade inslag.

Beställare: Stockholm Stad Trafikkontoret
Samarbete: Tove Fogelström, Moa Andrén, Andrén Fogelström Arkitektur – Lekkojor
Tuva Jones, Tyréns – Belysning
Ulrika Jansson, Afry – Konstruktion

Du kan se mer av vårt projekt samt spana in övriga nominerade på Sveriges Arkitekters hemsida. Vinnaren avslöjas i samband med Arkitekturgalan 7 april, som i år kommer sändas digitalt och därmed vara tillgänglig för alla som är intresserade.

220310 / Invigning av Life City

Igår, onsdag 9/3, var det invigning av Life City i Hagastaden, en ny mötesplats för näringsliv och forskning som byggs ovanpå E4:an. Beställare är Atrium Ljungberg, och byggnaden är certifierad med BREEAM Excellent.

Vi har varit med och tagit fram utemiljön som kommer stå klar först senare i vår. Kronan på verket kommer bli lanterniner i guldig plåt som kommer att synas både uppifrån kontorshuset och nedifrån E4:an. Tanken är att solen ska reflekteras ner genom de guldiga lanterninerna, som kommer matcha fasadens kopparfärgade plåtkassetter.

Husets placering ovanpå E4:an har varit en väldigt utmanade och spännande process som ställt höga krav på samordning mellan alla konsultområden. Det har varit stort fokus vid att få plats med så många cyklar som möjligt, men ändå behålla de fina siktlinjerna ut mot fri himmel från konferenslokalerna i bottenvåningen.

Du kan läsa mer om projektet här!

220308 / Mariatorget ute på parksamråd

LANDs förslag för Mariatorgets upprustning ligger nu ute på Stockholm växer, samt sitter uppsatt i parken. Förslaget innehåller bland annat ny utformning av entréer, lekplatsen, sittplatser och planteringar – samtidigt som man bevarar parkens stil och historiska karaktär.

Fram till den 13 mars kan du passa på att lämna synpunkter på programförslaget. Du hittar programmet här!

220221 / 4 x Centralstaden på Konstakademien

I torsdag förra veckan arrangerade Stockholms Arkitektförening en föreläsning på Konstakademien där de fyra team som medverkade i det parallella uppdraget om utvecklingen av Centralstaden fick möjlighet att presentera sina respektive förslag. Vi var på plats och presenterade vårt vinnande förslag tillsammans med Marge.

Föreläsningen gick även att streama för de som inte hade möjlighet att delta på plats, och går att ta del av här.

220218 / LAND skissar på tillfällig park

I onsdags ägnade vi förmiddagen åt att gemensamt skissa på idéer för en tillfällig park vid korsningen Sankt Paulsgatan/Ragvaldsgatan. För att göra det extra roligt fick de olika grupperna använda sig av tre olika metoder: team 1:1:100 skissade i fullskala på plats och för att sedan överföra det till fysisk modell, team Klassik fick använda penna och papper, och team Digital som begränsades till att enbart få använda sig av digitala redskap.

Det var väldigt roligt att se hur de olika tillvägagångssätten påverkade utformningen av respektive grupps skissförslag, och väckte spännande diskussioner kring metodernas respektive möjligheter och begränsningar.

220214 / Välkommen Nelly!

Denna vecka välkomnar vi Nelly som ny medarbetare hos oss. Vi är väldigt glada att ha dig här!