230530 / LAND gestaltar på plats

I förra veckan var vi ute och tog hand om vår trädgårdsplatå i Karlsvik. Trädgården är belägen på en före detta stugplats, i ett campingstugeområde som funnits i ekbackarna ned mot Drevviken sedan 1930-talet. Senast vi var här, hösten 2021, gjorde vi grovjobbet med att flytta sten och göra markarbeten för att lyfta fram den gamla trädgårdsstrukturen. Den här gången låg fokus på att röja, rensa ogräs, och plantera in nytt växtmaterial på platsen för att ge den ytterligare nytt liv.

Trädgårdsplatån kommer vara en av flera små platser som besökare kan hitta i naturmarken längs Drevviken i Farsta, där nya parkrum och rekreationsstråk tillskapas. Vi passade även på att besöka de färdigställda delarna vi varit med och utvecklat i Klockelund.

230512 / Invigning av Ärengunns Park

Förra veckan var det invigning av Ärengunns Park i Glömsta. En lekplats i två delar, på randen till ett fornminne, mitt i mötet mellan trädgård och natur. Fint att få se så många stora som små vara med och utforska den nya parken i vårsolen!

Beställare Huddinge kommun, utfört i samarbete med Eva Åberg (byggledning) och Black Ljusdesign (belysning).

230505 / Invigning av Blomsterängen

I förra veckan var det invigning av Bomsterängen – Hallsbergs nya vård- och omsorgsboende, där vi har formgivit boendets gårdar och omgivning. Byggnaderna är ritade av Marge Arkitekter och beställare är Länsgården.

Vi är så glada över resultatet och hoppas att boende och personal ska få stor glädje av utemiljön. Ser fram emot att få komma tillbaka när växtligheten etablerats och gårdarna bäddats in i frodig grönska!

230424 / Årstafältet

När Årstafältet är klart kommer det vara en av Stockholms största anlagda parker. Idag ett öppet fält med vidsträckta vyer. Om cirka 10 år en innerstadspark inskriven av byggnader och täta kvarter. Planeringen för området har pågått länge. Nu har vi på LAND – i samarbete med och på uppdrag av Stockholms stad – givits möjligheten att utveckla program för en stor del av fältet inklusive det som kallas aktivitetsbryggan. Parallellt arbetar landskapsarkitekter på White, AJ och Karavan med andra delar och anslutande platser och stråk i den nya stadsdel där det kommer att bo uppemot 18 000 personer.

I sitt slutliga utförande blir själva parken ungefär dubbla storleken av Humlegården. I skrivande stund gör vi modellstudier och storleksjämförelser med andra parker och stadsrum. Fortsättning följer!

230421 / 1:1:100 i Etnografiska museets park

Månadens KUL (Kunskapsutveckling LAND) ägnades åt att testa och utveckla vår egen arbetsmetod 1:1:100. Metoden går ut på att skissa och gestalta på plats i skala 1:1, samtidigt som idéerna testas och redovisas i en modell i skala 1:100. Workshopen tog plats i Etnografiska museets park, där vi med hjälp av denna metod kunde börja vidareutveckla och testa de idéer vi hade med i vårt vinnande tävlingsförslag.

230406 / På plats i Perstorp

Denna vecka var vi ute i det härliga aprilvädret i Perstorp, ett projekt där vi utvecklat idéer för allmän plats, från detaljplan fram till bygghandlingar. Som sista etapp ska parken i området byggas år 2025. Under platsbesöket tittade vi på placering och belysning av de konstverk som Tilda Lovell ska göra till projektet.

230322 / LAND i Göteborg

Förra veckan gjorde vi på LAND en liten studieresa till Göteborg i samband med årets Arkitekturgala. Resan inleddes med en tur genom Slottsskogen i spöregn, efterföljt av gala på Lisebergsteatern och fest på Världskulturmuseet.

Dag två letade sig en efterlängtad vårsol fram, och vi fick en guidad tur i Jubileumsparken av David Gough på Mareld. På eftermiddagen träffade vi stadsträdgårdsmästare Johan Rehngren som bland annat berättade om stadens grönstrategi och nya parkprojekt, innan tåget tog oss hem till Stockholm igen.

230307 / Hertig Johans torg och gata nominerat till Landmärket

Det är med stor glädje och stolthet vi kan meddela att Hertig Johans torg och gata i Skövde är nominerat till Landmärket 2023!

Juryns motivering lyder:

Skövde befäster sin roll som centralort med den ambitiösa upprustningen av Hertig Johans torg och gata. Ett harmoniskt och växelrikt promenadstråk utmed Kyrkparken förstärker sambandet mellan stationen och stadens nya finrum.

Torget är väl disponerat för sina olika ändamål och höjdskillnaderna har skickligt tagits om hand. Gestaltningen ger struktur åt platsens olika rum, skapar fina mötesplatser med vackert designade trämöbler och löser på ett naturligt sätt kopplingarna till och genom torget. Befintliga kvaliteter – som ett centralt gångstråk, siktlinjen mot kyrkan och inramningen med fasader från olika epoker – framhävs av naturstensgolvet. Stenläggningen av hög kvalitet med en stor del återanvänt material kommer att tåla tidens tand och knyter an till regionens tradition av stenförädling. Under marken döljer sig ett stort magasin för dagvatten, som sedan sugs upp till en lång perennrabatt.

De gracila trädens skira skugga tillför variation och blickfång. Resultatet är ett stadsrum som är både omhändertaget och flexibelt, mycket tack vare att det inte överplanerats. Här får invånarnas vardagsliv en värdig och vacker fond.

Se mer av vårt projekt och övriga nominerade på Sveriges Arkitekters hemsida. Vinnaren tillkännages på Arkitekturgalan i Göteborg den 13:e mars.

230301 / Nytt projekt i Rinkeby

Parkleken Rinken ska rustas upp och LAND har fått i uppdrag att ta fram en programhandling för lekplatsen. Förra veckan startade vi igång projektet med ett platsbesök i Rinkeby, där vi bland annat möttes av dessa ståtliga solrosor som reste sig ur snötäcket.

230224 / Modellworkshop

Årets första KUL (Kunskapsutveckling LAND) fortsatte på temat från höstens LAND-dag då vi utvärderade våra arbetsmetoder. En fråga som dök upp under LAND-dagen var hur vi kan väva in den fysiska modellen som en mer bestående metod i våra kreativa processer. En fysisk modell är ett värdefullt verktyg för att skapa en djupare förståelse av rumsligheter och skalor, jämfört med visuella representationer. Den fysiska modellens nackdel är att den ofta är tidskrävande att ta fram och därmed blir en budgetfråga, och det var detta KUL-dagen hade som ambition att hitta en lösning på.

Vår KUL-workshop tog plats på Toolspace, en prototypverkstad som erbjuder en rad olika verktyg och resurser för flera olika discipliner. Där fick vi testa på att laserskära modeller i olika material och skalor, parallellt med att vi testade och utvärderade de olika modellerna och hur vi på ett bra sätt kan tillämpa dem i vår praktik. Förhoppningen är att vi genom att effektivisera framställandet av den fysiska modellen ska kunna använda den som ett mer genomgående inslag i våra kreativa processer, samt att på ett smidigt sätt kunna överföra den digitala 3D-modellen till en fysisk sådan (och vice versa!).