190131 / Årstafältets nya norra entréplats

2014 gjorde vi tillsammans med Dinell Johansson ett parallellt uppdrag om Årstafältets nya norra entréplats. Nu jobbar vi vidare med förslaget. På entréplatsen – ett stationstorg till Spårvägen – planteras en stor mängd träd. Ett arboretum som tar ned skalan. Träden står i en grusyta som möjliggör rörelser i alla riktningar. I detta leder en pergola rakt mot Årstafältets nya park. Tre Paviljonger dyker upp bland träden, tre paviljonger vilka inhyser olika funktioner: cykelparkering, lek och vistelse. Läs mer om förslaget HÄR.

190125 / På plats med Örjan Stål

Vi jobbar vidare i kv. Galten i Lunds stadskärna. Genom ett parallellt uppdrag har vi tillsammans med Marge Arkitekter tagit fram ett gestaltningsförslag vilket ligger till grund för en ny detaljplan för området. En bärande idé i vårt förslag är att behålla de två mäktiga träden i kvarteret och låta kvarterets nya byggnaderna omfamna dem. I torsdags var vi på plats tillsammans med trädexperten Örjan Stål och finstuderade den flerstämmiga linden och platanen.

190116 / Handläggande landskapsarkitekt sökes!

Nu söker vi på LAND en handläggande landskapsarkitekt med
projekteringsvana och god gestaltningsförmåga.

Skicka din CV + Portfolio (Max 3 MB) till:
alf.orvesten@landarkitektur.se

190115 / Masmo / Solhagaparken nominerat till Sienapris

Masmo/Solhagaparken har nominerats till 2018 års Sienapris.

Såhär låter juryns motivering:

”En försummad tunnelbaneentré och en bortglömd park har med enkla grepp blivit till välkomnande mötesplatser. Med höga konstnärliga ambitioner och stor omsorg om platsen och människorna banar projektet väg för ett nytt sätt att ta sig an 1960-talsområdens utmaningar. Prefabricerade master i rött och orange har blivit en färgglad skog på torget som på ett snillrikt sätt styr rörelser över platsen och väver ihop torget med parken. Betongrör har klätts med metall och blivit anspråkslösa sittplatser, planteringsytor och platser för lek. Belysning av torgets bergvägg skapar ett ljus- och skuggspel som förstärker upplevelsen av platsen som scen. Sammantaget har utemiljöerna fått en dignitet som är ovanlig i stadens utkant. Platserna är utformade med respekt för den befintliga miljöns identitet och projektet visar betydelsen av alla invånares rätt till väl gestaltade stadsrum. Det blir också tydligt att en hög ambitionsnivå inte behöver vara förenat med stora kostnader.”


190107 / Gott nytt år!

Nu är vi tillbaka på kontoret efter jul – och nyårsledigheten!

181221 / God Jul och Gott nytt år!

Från och med idag tar vi juluppehåll och håller stäng fram till den 3/1 2019.
Vi vill önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år, Vi ses 2019!

181218 / Nytt jobb i Hallsberg

Nu har vi levererat programhandling för vård och omsorgsboendet Kullängen i Hallsberg. Projektet är ett samarbete mellan LAND och Marge arkitekter, beställare är Länsgården Fastigheter.

181213 / Wan Awards

MASMO SOLHAGAPARKEN har tilldelats Highly commended i Wan Awards! Vi är såklart väldigt glad och stolta över utmärkelsen.

”In Masmo, in the outskirts of Huddinge, you will find one of Stockholm´s most spectacular subway entrances. The project is situated in an area that has struggle with rather low economic and social conditions. It consists of two parts: A subway entrance and a park situated between high raised residential buildings. The subway entrance and the attached park was an unused, and in the inhabitant’s mind unsafe spot that only served an everyday task – going in and out from the subway and directly to your home.

Masmo- Solhaga is a project with a very small budget (totally ca 1 million euro on 12 000 m2 park and square). It is an attempt to create an important public space with small means by using standard equipment in a different way. The project has become a new important destination in an area that has struggle with rather low economic and social conditions.

The project creates a link between the man made square and the nature behind it by features as the red poles and lightning system, features that gives the presence of the mountain its prominence. From the square at the subway entrance a stairway leads down to an activity park, which has been established in close dialogue with the municipality of Huddinge and an adjacent school. Several design elements are linked to the subway entrance making into one project: The red poles, prefabricated metal-cased concrete pipes, which serve as seating, plantings and play functions.”

181211 / Nytt uppdrag i Helsingborg

Vi har ett nytt uppdrag i Helsingborg. I en parallellskiss där vi samarbetar med Jonas Dahlberg utformar vi tre små platser i samband med ny bebyggelse vid Oceanhamnen. LAND och Dahlberg är ett av tre team som valts ut till tävlingen.

181207 / Hemma från Japan

Nu är vi hemma från Japan fulla av nya intryck! Under resan som varade i en vecka besökte vi Seto Naikai, Kyoto och Tokyo. Snart kan du läsa mer om resan under LAND UTFORSKAR.