190325 / Nytt jobb på järvafältet

När Järvafältets nya friluftsbad tar mark i anspråk inom Igelbäckens kulturreservat genomförs parallellt kompensationsåtgärder i dess närmiljö! Vi har fått i uppdrag att gestalta en våtmark och groddamm som medför rening av dagvatten och gynnar den biologiska mångfalden. Järvafältet består huvudsakligen av biotopen åker- och vallodling men den nya våtmarken skulle kunna förstärka de ekologiska sambanden mellan de befintliga. Både friluftsbadet och groddammen kommer erbjuda ytterligare möjligheter till utomhusaktivitet, rekreation och friluftsliv på Järvafältet.

 

190311 / Skvallertorget och Midsommartorget

På uppdrag av Trafikkontoret har vi tillsammans med Strid Lundberg tagit fram program och bygghandlingar för Skvallertorget och Midsommartorget i Midsommarkransen, uppdraget ligger inom ramen för åtgärder längs med gångstråket mellan Hornstull och Telefonplan.

De båda förslagen uppmuntrar till vistelse och underlättar vardagens rörelser över platserna.

190306 / LAND Utforskar

I tisdags skissade vi fram en metod för att dokumentera våra studieresor. Målet är att börja reflektera mer systematiskt över den landskapsarkitektur vi tar del av på resorna och snart kan ni se ett exempel på vad vi kom fram till under fliken  LAND utforskar.

190220 / På platsbesök i Nora

Vi har varit på platsbesök i Nora där vi tillsammans med Marge Arkitekter och Länsgården nu gestaltar ett nytt vård- och omsorgboende. Utgångspunkten för förslaget blir bevarandet av en ståtlig ek (till vänster i bild).

190211 / Sätradalsparkens tidslager

I Sätra ligger den uppskattade stadsdelsparken Sätradalsparken. Under årens lopp har parken rustats och tidslager adderats. Just nu skissar vi på LAND fram nästa lager och till vår hjälp har vi en medborgardialog vilken vi genomför i samarbete med Reformklubben och Skärholmens stadsdelsförvaltning.

190204 / Masmo i vinterskrud

Masmo entréplats i vinterskrud, projektet är nominerat till 2018 års Sienapris. När träden lövat av och snön lagt sig bildar den färgglada skogen av prefabricerade master ett eget rum. Foto: Ulf Lundin.

190131 / Årstafältets nya norra entréplats

2014 gjorde vi tillsammans med Dinell Johansson ett parallellt uppdrag om Årstafältets nya norra entréplats. Nu jobbar vi vidare med förslaget. På entréplatsen – ett stationstorg till Spårvägen – planteras en stor mängd träd. Ett arboretum som tar ned skalan. Träden står i en grusyta som möjliggör rörelser i alla riktningar. I detta leder en pergola rakt mot Årstafältets nya park. Tre Paviljonger dyker upp bland träden, tre paviljonger vilka inhyser olika funktioner: cykelparkering, lek och vistelse. Läs mer om förslaget HÄR.

190125 / På plats med Örjan Stål

Vi jobbar vidare i kv. Galten i Lunds stadskärna. Genom ett parallellt uppdrag har vi tillsammans med Marge Arkitekter tagit fram ett gestaltningsförslag vilket ligger till grund för en ny detaljplan för området. En bärande idé i vårt förslag är att behålla de två mäktiga träden i kvarteret och låta kvarterets nya byggnaderna omfamna dem. I torsdags var vi på plats tillsammans med trädexperten Örjan Stål och finstuderade den flerstämmiga linden och platanen.

190116 / Handläggande landskapsarkitekt sökes!

Nu söker vi på LAND en handläggande landskapsarkitekt med
projekteringsvana och god gestaltningsförmåga.

Skicka din CV + Portfolio (Max 3 MB) till:
alf.orvesten@landarkitektur.se

190115 / Masmo / Solhagaparken nominerat till Sienapris

Masmo/Solhagaparken har nominerats till 2018 års Sienapris.

Såhär låter juryns motivering:

”En försummad tunnelbaneentré och en bortglömd park har med enkla grepp blivit till välkomnande mötesplatser. Med höga konstnärliga ambitioner och stor omsorg om platsen och människorna banar projektet väg för ett nytt sätt att ta sig an 1960-talsområdens utmaningar. Prefabricerade master i rött och orange har blivit en färgglad skog på torget som på ett snillrikt sätt styr rörelser över platsen och väver ihop torget med parken. Betongrör har klätts med metall och blivit anspråkslösa sittplatser, planteringsytor och platser för lek. Belysning av torgets bergvägg skapar ett ljus- och skuggspel som förstärker upplevelsen av platsen som scen. Sammantaget har utemiljöerna fått en dignitet som är ovanlig i stadens utkant. Platserna är utformade med respekt för den befintliga miljöns identitet och projektet visar betydelsen av alla invånares rätt till väl gestaltade stadsrum. Det blir också tydligt att en hög ambitionsnivå inte behöver vara förenat med stora kostnader.”