180507 / Platsbesök vid Drevviken

I fredags var delar av kontoret på platsbesök vid Drevvikens strand och kunde då konstatera att röjningen redan påbörjats!

180423 / Program för Vårbergstoppens nya lekplats är levererat

Nu har vi levererat program för lekplatsen på Vårbergstoppen som ska uppgraderas till stadspark. Lekplatsen anpassas till det befintliga landskapet och integreras i en av de artificiella slänterna samt smyger sig in i urskogen. 2020 kan du åka Stockholms längsta rutschkana här!

Beställare är Trafikkontoret på Stockholms Stad och projektet är ett samarbete AndrénFågelström som har tagit fram lekfulla klot till lekplatsen samt Tyréns som gestaltar den övriga parken.

180410 / Nytt jobb i Järva

På uppdrag av Trafikkontoret tar vi fram ett förslag för Husbys gräns mot Järvafältet. På bilden ser ni Husbystråket vilket löper längs med Järvafältets nord-östra sida.

 

 

180326 / Vinst i parallellt uppdrag för Täbys nya simhall!

Vi kan stolt meddela att LAND och Urban Design utsetts till vinnare av det parallella uppdraget för Täbys nya simhall. Tillsammans har vi tagit fram ett kompletterande lokalprogram med gymnasieskola samt en utveckling av de offentliga miljöerna kring den nya simhallen.

180305 / Gångstråk Hornstull – Telefonplan

På uppdrag av Trafikkontoret Stockholm stad tittar vi tillsammans med Strid Lundberg på en serie platser längs sträckan Hornstull till Telefonplan. På bilden från 1927 syns en av de platser vi studerar, det lilla torget vid Svandammsvägens östra ände som i folkmun kallas Skvallertorget (Foto: Oscar Halldin, Stockholms stadsmuseeum).

180305 / Välkommen tillbaka Clara

Denna vecka hälsar vi Clara välkommen tillbaka från föräldraledigheten.

180226 / Vi har levererat bygghandlingar för Hertig Johans torg

I fredags levererade vi bygghandlingar för Hertig Johans torg i Skövde. Nu ser vi fram emot att det nya torget tar form!

180226 skövde inlämnat 2

180214 / Kv. Galten

Vi har tillsammans med Marge Arkitekter gått vidare i tävlingen om kvarteret Galten i Lund!

180214 / Odde på samråd

Kvarteret Odde i Kista som vi har jobbat med under en längre tid är nu på samråd inför detaljplan. Den tilltänkta parken vid dagens IBM-hus prydde i lördags förstasidan på stockholmsdelen i DN. Samarbete med Alessandro Ripellino arkitekter och Strategisk arkitektur.

180205 / Välkommen tillbaka Marta

Denna vecka hälsar vi Marta välkommen tillbaka från föräldraledigheten.