210121 / LAND med team har gått vidare i det parallella uppdraget om Stockholm centralstations omvandling

LAND arkitektur, i stolt samarbete med vårt team, Foster + Partners, Marge Arkitekter, Thornton Tomasetti, Ramboll, Wenanders, och TAM Group, är mycket glada över att ha blivit utvalda till nästa steg i tävlingen för omvandlingen av området runt och ovanför spåren på Stockholms Centralstation. Här finns mer information om tävlingen.

LAND Arkitektur, proudly collaborating with our team, Foster + Partners, Marge Arkitekter, Thornton Tomasetti, Ramboll, Wenanders, and TAM Group, are absolutely delighted to have been selected for the next stage of the competition to redevelop the area around and above the tracks of Stockholm’s Central Rail Station into a vibrant new mixed use quarter.

Bild: Jernhusen

210112 / Tillbaka på kontoret

Från och med denna vecka är vi tillbaka på hemmakontoret.

201218 / God jul och gott nytt år

God jul och gott nytt år önskar vi på LAND. Från och med nästa går vi på julledighet. Kontoret öppnar igen den 7/1 nästa år. Vi vill tacka för detta år och ser fram fler spännande projekt och goda samarbeten 2021.

201211 / Studiedag i Sjöstaden

I förra veckan var vi på promenad i Hammarbysjöstad. På turen genom stadsdelen passerade vi flera projekt vi själva varit delaktiga i.

201130 / Nytt jobb på Sergelgatan

Sergelgatan ska rustas för att bli mer attraktiv, funktionell och trygg både som rörelsestråk och vistelseyta. LAND har fått i uppdrag att se över möbleringen på gatan. Projektet genomförs av trafikkontoret  och fastighetsägarna i samverkan.

201124 / Välkommen Emma

Den här veckan hälsar vi vår nya kollega Emma välkommen! Fint att ha dig här hos oss.

201119 / Hedersomnämnande i markanvisningstävlingen om kv. Öljetten

Juryn för markanvisningen för kvarteret Öljetten i Jönköping valde att ge förslaget ”Smålands ambassad” ett hedersomnämnande. Förslaget är ett samarbete mellan LAND, Spridd, Per Hasselberg, Jennifer Mack och Saadia Hussain.

Så skriver juryn om vårt förslag:

”Smålands ambassad får av juryn ett hedersomnämnande för att det tagit uppgiften om social hållbarhet på stort allvar och utmanar gränserna för bostadsutveckling på 20-talet genom en väl utvecklad medskapandeprocess. Genom att utgå från intelligenta moduler kan variation av bostäder och fina bostadskvaliteter skapas och det sociala nyttjandet i bottenvåningen med mycket ytor för kollektiva rum och arbetsplatser är uttryckt i en tydlig arkitektonisk skärpa. Förslagsställarna har också en stadsövergripande blick i sitt tänkande, med diskussioner om hur man kan arbeta med kopplingar mellan ytterstads- och innerstadsområden.”

201116 / Järnvägsparken – ett nytt jobb vid Stockholms centralstation

Järnvägsparken, en plats i anslutning till Stockholms centralstation, upplevs idag som otrygg och bortglömd. Platsen behöver rustas för att bli mer funktionell, trygg och attraktiv både som rörelsestråk och vistelseyta. LAND har fått i uppdrag att ta fram ett gestaltningsprogram för Järnvägsparken i två steg: En mindre första insats som ska vara färdigställd i april 2021 och en mer långsiktig upprustning.

201015 / JÄRVABADET NOMINERAS I DESIGN S

Järvabadet som byggt som en mötesplats på Järvafältet har nomineras i Design S. Badet är ett samarbete mellan LAND, konstnären Linnea Jörpeland och AIX. Vikt har lagts på att skapa en arkitektur som i skala och form på ett naturligt sätt inordnar sig i omgivande kulturreservat, läs mer om projektet HÄR.

201012 / Nytt jobb i Mariestad

Tillsammans med Scapeous arkitekter arbetar LAND med att ta fram en ny strukturplan i Kv. Pilen 13 i Mariestad inför kommande detaljplanearbete. Kvarteret ligger vid ån Tidan och innehåller idag Regionens hus med tillhörande landskapspark med slingrande gångvägar och storvuxna träd. På de intilliggande parkeringsplatserna ska det byggas bostäder och i samband med detta utvecklar vi även en strandpromenad längs ån. Beställare är SBB.