210510 / Medborgardialog i Tessinparken

LAND jobbar vidare med upprustningen av lekplatsen i Tessinparken. Under försommaren 2021 finns möjligheten att tycka till om lekplatsen och lämna in önskningar om hur platsen kan utvecklas. Läs mer om medborgardialogen på Stadens hemsida och var med och lämna dina åsikter HÄR .

210429 / 2,5 nomineringar till Årets Stockholmsbyggnad!

Tävlingen Årets Stockholmsbyggnad är igång. Juryn har utsett tio finalister och vi har två projekt som blivit nominerade. Dels Järvabadet där vi ritat utemiljön och AIX byggnaderna och dels Vårbergstoppen där vi ritat lekplatsen. I Vårbergstoppen har vi samarbetat med Tyréns som ritat på belysning och parkens övriga delar samt AndrénFogelström som tagit fram lekutrustning och fågeltorn.

Vi har även varit delaktiga i tidiga skeden i Sergelhusen och Bergsvåg (tidigare Jackproppen)

Vill du vara ned och kora årets vinnare kan du delta i omröstningen fram till den 27 maj HÄR.

210426 / På plats i Åkeshovs arboretum

Åkeshovs arboretum uppfördes i samband med Stockholms kulturhuvudstadsår 1998. Det är en relativt liten plats med en stor artrikedom beläget i anslutning till Judarskogens naturreservat

I Bromma, Stockholm.

2019 fick LAND i uppdrag att ta fram förfrågningsunderlag för upprustning av arboretet som länge stått och förfallit.

I uppdraget ingick att se över platsen i sin helhet, göra arboretumet mer inbjudande bland annat genom komplettering med väderskydd och sittplatser, höja dess rekreativa värdena,

addera pedagogiska inslag, förstärka befintlig entré och kopplingen till Judarskogens naturreservat samt mycket mer.

Nu är snart LANDs förslag på plats och Arboretet är planerat att ny-invigas till hösten 2021.

210415 / Sjödalsparken är under uppbyggnad

Bygget av Sjödalsparken pågår fortsatt och vi är på plats och följer upp. Arbetet beräknas vara klart till hösten 2021 och här kan du läsa om projektet.

210326 / På plats vid videsnåren i Sätradalsparken

I veckan besökte vi Sätradalsparken i Sätra tillsammans med Jacksons trädvård för att planera och beskära parkens buskar. Just nu tar vi fram handlingar för den andra delen av parkupprustningen.

210321 / Groddammen vid Ärvinge träsk

Det som ibland kallas för Ärvinge träsk är ett området väster om Kista kolonilotter i södra delen av Igelbäckens kulturreservat i Järva. Här har LAND gjort bygghandlingar och utredningar för ett läge och utformning till en ny groddamm med rekreativa tillägg så som stigar, spänger, sittplatser etc.

Just nu arbetar vi med att ta fram innehållet på de informationsskyltar som ska finnas på palatsen.

210304 / Nytt jobb i Norra Djurgårdsstaden

Just nu skissar vi fram ett nytt offentligt rum i Norra Djurgårdsstaden – Gasverksparken. Platsen för parken ansluter till Kolkajen, Gasverksområdet samt Hjorthagen och rymmer idag kulturhistoriska byggnadsminnen i form av bl.a. en spaltgasugn. På platsen står även det vita flamtornet som var en del av gasindustrin och i berget söder om platsen finns stora bergrum där naftan förvarades under den mer samtida tillverkningen av stadsgas.

210222 / Stadspark Vårbergstoppen har öppnat!

Nu är den nya stadsparken i Vårbergstoppen färdigbyggd och öppnad. Vi har gjort programhandling och projekterat lekplatsen Äventyret och Sagoskogen på uppdrag av Trafikkontoret som nu är redo för lek. Passa på att besöka parken i vinterskrud så har ni både Stockholms längsta rutschbana och bästa pulkabacke på samma plats! AndrénFogelström har ritat kloten och Tyréns står för belysningen samt övriga delat av parken. Läs mer om projektet HÄR.

210214 / Detaljplanen för Kv Odde – Gamla IBM i Kisata ute på gransking

Under perioden 27 januari till 23 februari 2021 pågår granskning av detaljplanen för Kv. Odde. Kvarteret som ligger vid Hanstavägen i nordvästra Kista görs om till ett nytt kvarter med cirka 2000 bostäder, förskolor, torg, stråk och parker. Kontorsanläggningen med dess stora kulturhistoriska värde bevaras och får ny användning. LAND har varit del av utvecklingen av området sedan 2014 där vi arbetat både med kvarters- och allmän platsmark. Här hittar du mer information om detta arbete.

210204 / Livet i ett gathörn under 200 år

Vi har fått tillgång material från utgrävningen av Kv. Rosendal vid Södermalmsskolan och jobbar just nu med att integrera detta i vår gestaltning för den nya parken på platsen. Fragmentet vittnar om människors verksamheter i kvarter under en 200 år (1650-1850).