200917 / På besök hos GotlandHem

Efter vinsten om Gotlandshems nya huvudkontor fortsätter vi nu arbetet med att utveckla tävlingsförslaget. I dagsläget hyr GotlandsHem sina lokaler och är utspridda på många platser i Visby, men i och med det nya kontoret samlas allt på ett ställe. På så sätt blir verksamheten smartare och effektivare.

I fredags var vi i Visby hos GotlandsHem och lärde oss ännu mer om vilka behov den nya anläggningen bör uppfylla. Vi började dagen med att gå igenom tävlingsförslaget med Bo och Daniel hos Gotlandshem. Sedan fick vi möjlighet att följa med driftsenheten på tur genom deras lokaler. Där fick vi lära oss mer om GotlandsHems imponerande arbete med reparation och återbruk inom bostadsbeståndet. Vi besökte även Arriba Bygg för att prata om hur det gick till när de byggde världens första klimatneutrala matbutik i Visby.

200914 / Nu påbörjar vi etapp 2 i Sätradalsparken

2018 var Sätradalsparken i Sätra i behov av upprustning och LAND fick i uppdrag att ta fram programhandling och bygghandlingar för upprustningen. Arbetet grundade sig i en medborgardialog som pågick under hösten och vintern 2018 till 2019. Under 2019 och 2020 har den första etappen av parken -Aktivitetsplatsen färdigställts och det är nu dags att jobba vidare med Lekplatsen. I förra veckan var vi ute på plats i regnrusket med projektgruppen och inventerade och utvärderade.

Här kan du se förslaget och läsa mer om parken.

200907 / Observatorielunden

Här finns nu foton från Observatorielunden som @flulundin tagit under våren och sommaren. Projektet har handlat om att mejsla fram den historiska parkens grundvärden och samtidigt möta ett ökat besökstryck och slitage som inte minst uppstått som en konsekvens av den skola som inrymts i en byggnad i parkens nordvästra del.

200826 / Tillbaka på kontoret

Från och med denna vecka är vi tillbaka efter semestern. Vi ser fram emot en spännande höst!

200629 / Vinst i tävlingen om Gotlandshems nya huvudkontor!

Vi vann GotlandsHems tävling om ett nytt huvudkontor! Bidraget heter Välkummen haim och är ett fint samarbete mellan LAND, Waugh Thistleton Architects och In Praise of Shadows.

Så skriver juryn om förslaget:
Förslaget presenterar en helhetsgestaltning och komposition som på ett övertygande sätt åstadkommer en inbjudande mötes- och arbetsplats.
Byggnaderna, i intim skala, är en innovativ tolkning av småstadskvarteret som på ett fint sätt bidrar till den framväxande stadsdelen. Volymer som samspelar med sin omgivning, med ett uttryck av vänlighet, värme och öppenhet. Det halvöppna kvarteret orienterar sig runt den inbjudande trädgården och torgytan vilket ger en fin rumslig ordning och har potential att bli en mötesplats. Ytorna kan användas under olika årstider och väderlekar tack vare väderskyddade sittplatser som ger förutsättningar för ökad utevistelse.

200617 / Vårbergstoppen i försommarskrud

Stadsdelsparken vid Vårbergstoppen tar allt mer form, i fredags var vi ute på plats med beställare och byggprojektledare. Äntligen kan man känna in platsen och börja ana det färdiga resultatet.

200612 / Idag invigs Järvabadet

Idag invigs Järvabadet. Ett nytt utomhusbad på Järvafältet mellan Rinkeby och Kista med plats för uppemot 3000 besökare. Vi har jobbat mycket med hur badet inordnar sig i kulturmiljön intill det närliggande Eggeby gård och fältet utanför samt hur små nivåskillnader kan skapa olika rum och platser utan att överblickbarheten går förlorad. Vi känner oss väldigt stolta över att få varit med på denna fina satsning. En ny träffpunkt på Järvafältet för boende i stadsdelar runtom fältet där avståndet till andra bad är relativt långt bort. I projektet har vi jobbat tillsammans med AIX som har utformat byggnaderna och konstnären Linnea Jörpeland. Beställare är Fastighetskontoret. Nästa vecka på måndag den 15/6 öppnar badet för allmänheten. Välkomna hit!

Foto: Antonius van Arkel.

200611 / Munken och podcasten Staden i Sigtua

I senaste avsnittet av podcasten Staden utforskar Dan Hallemar och Håkan Forsell Sigtuna – en plats där det andliga och det värdsliga möts rygg mot rygg.

2015 tog LAND fram gestaltning och finplanering för utemiljö kring församlingsgården Munken i Sigtuna – en central plats för olika aktiviteter i Sigtuna församling. Här finns aktiviteter för alla åldrar som t ex öppen förskola, ungdomsaktiviteter, körverksamhet, sopplunch, samtalsgrupper, djupmeditation och mycket mer.
I uppdraget ingick att gestalta tillgängliga entréer, angöring, barnlek, caféplatser mm.

200608 / Husbys nya grillplats

Snart kan nu besöka Husbys nya grillplats. Här finns långbord, vattenpost och flera sorters grillar.
Projektet är ett samarbete mellan oss och trafikkontoret i Stockholms stad samt stadsdelsförvaltningen i Rinkeby-Kista.

200601 / Ny lekplats i Glömsta

I Glömsta i Huddinge saknas det en lek- och mötesplats för barn i åldrarna 1-10 år. LAND har fått i uppdrag att ta fram program- och projekteringshandling för detta på en liten kuperad naturtomt där det idag finns stora uppväxta Lindar och två fornlämningar. Över tomten löper även Huddinge fornstig.