160205 / Vårens påsar

Vårkollektionen av tygpåsen är här!

 

160205 / Arkitekturworkshop

Temat på månadens arkitekturworkshop var social hållbarhet. Vi läste Skillnadernas Stockholm och testade Göteborg stads analysmetod social konsekvensanalys.

160201 / Ladugårdsängen

Södra Ladugårdsängen är Örebros största utbyggnadsområde. I den första etappen planeras 1700-2000 bostäder varav 260 i Magnolia Bostads kvarter som LAND i samarbete med C.F. Møller gestaltar.

Parallellt tar LAND och URBIO fram koncept för utformning av gårdsstråk och kvartersgränder.

160122 / Forskaren

LAND har levererat FU för förskolan Forskaren i Sundbyberg. Förskolan är en del av den nya stadsdelen Stora Ursvik. Origo arkitekter har ritat huset.