160311 / Västermalms Atrium

LANDs gula planteringskärl på Västermalms Atriums gård agerar bakgrund till Mitt i Södermalms modereportage ”Fler väljer starka färger”. Vi passar uppenbarligen till trekvartsbyxan och singoalla toppen!

Bostadsprojektet Västermalms Atrium har LAND ritat på uppdrag av Skanska nya hem i samarbete med Joliark. Projektet är del i utvecklingen av den nya stadsdelen på nordvästra Kungsholmen i Stockholm.

160224 / Skövde

LAND har vunnit den inbjudna arkitekttävlingen om Skövdes stora torg; Hertig Johans torg med tillhörande gata från Resecentrum – Hertig Johans gata.
Torget har anor från medeltiden, en stor ursparning i rutnätsstaden, ett sluttande torg som vänder sig mot Skövdes kyrka och stadspark. Förslaget ska nu bearbetas och projektering tar vid efter sommaren.

160222 / Stadshagen

LAND har ritat fem gårdar i Stadshagen på nordvästra Kungsholmen som nu är ute på samråd.

Stadshagen ska omvandlas till en tätare och bättre integrerad stadsdel. Förtätning sker både genom ny bebyggelse samt om- och påbyggnad av befintlig bebyggelse. Läs mer om projektet på Stockholm stads hemsida.

LAND har ritat Storgårdskvarteret tillsammans med Alessandro Ripellino Arkitekter, Joliark och Vera Arkitekter på uppdrag av Borätt, Besqab och Stockholmshem. Rasbranten tillsammans med Kjellander + Sjöberg, Petra Gipp arkitektur och Varg Arkitekter på uppdrag av Wallin, Folkhem och Einar Mattson. Stadshagsklippan och Tjället tillsammans med Brunnberg & Forshed på uppdrag av Stockholmshem och KomBo Stadshagen tillsammans med Utopia Arkitekter på uppdrag av Jernhusen.

160205 / Ljura Norrköping

I samarbete med Marge ritar vi ny bostadsbebyggelse på Ljurafältet i Norrköping på uppdrag åt Conlega.

160205 / Vårens påsar

Vårkollektionen av tygpåsen är här!

 

160205 / Arkitekturworkshop

Temat på månadens arkitekturworkshop var social hållbarhet. Vi läste Skillnadernas Stockholm och testade Göteborg stads analysmetod social konsekvensanalys.

160201 / Ladugårdsängen

Södra Ladugårdsängen är Örebros största utbyggnadsområde. I den första etappen planeras 1700-2000 bostäder varav 260 i Magnolia Bostads kvarter som LAND i samarbete med C.F. Møller gestaltar.

Parallellt tar LAND och URBIO fram koncept för utformning av gårdsstråk och kvartersgränder.

160122 / Forskaren

LAND har levererat FU för förskolan Forskaren i Sundbyberg. Förskolan är en del av den nya stadsdelen Stora Ursvik. Origo arkitekter har ritat huset.