160602 / Ängsnäs

Ulf Lundin har hjälp oss att ta dessa fina bilder på Ängsnäs i Huddinge. Ängsnäs är ett bostadsområdet i trä som vi ritat med Joliark, här i full vårskrud.

160419 / Studieresa

LAND besöker Örebro på Studiedag. Vi tittar bl.a. på vårt gemesamma projekt med Marge, äldreboende Trädgårdarna som är under uppförande och detta, Krämaren, bröderna Ahléns 60-talsprojket, högmodernism när det är som bäst. Uppe på taket har Pelle Friberg ritat en fantastisk takträdgård som trots viss förvanskning under 80-talet då tvättstugor och diverse pergolor tillkom fortfarande håller hög klass. För 10 år sedan bytte det kommunala bostadsbolaget Öbo ut all jord på grund av läckande tätskikt. 3000 kubikmeter jord forslades då ut från taket ned till marknivån ca 25 meter lägre ned!

160415 / Bo.Nu.Då.

På lördag den 16:e April öppnar utställningen Bo.Nu.Då. på Arkdes på Skeppsholmen. En utställning om bostadskriser genom tiderna och arkitekturens svar på kriserna. LAND ställer ut två projekt, PARK+ vårt bidrag i tävlingen Hemlös och vårdboendet Trädgårdarna i Örebro som vi gjort tillsammans med Marge arkitekter.

160401 / Naturvärdesinventering i kv Odde

I norra Kista vid IBM:s kontor planeras en ny kvartersstad med omkring 2 000 bostäder. LAND arbetar tillsammans med Alessandro Ripellino Arkitekter och Strategisk Arkitektur med den nya stadsdelen. Uppdragsgivare är Skanska och Areim i samarbete med IBM, vars gamla kontorsanläggning byggs om till studentbostäder.

För tillfället arbetar LAND  med att kartlägga den befintliga naturmarken. Fältskiktsbuketten består främst av blåbär, lingon, ljung, johannesört och örnbräken.

160321 / Trädgårdarna nominerat till A+ Award!

Vårdboendet Trädgårdarna i Örebro, som LAND ritat tillsammans med Marge arkitekter, är nominerat till A+ Award i kategorin Unbuilt Hospitality. Gå in och rösta fram projektet till publikens pris på A+ Award!

160321 / Minnesmärke över tsunamin

Dryga 10 år har gått sedan flodvågskatastrofen i Sydostasien. En kvarts miljon människor miste livet, däribland över 500 svenska medborgare. Nu ska ett nationellt minnesmärke uppföras längst ut på Djurgården nära Thielska galleriet. På regeringens uppdrag har Statens fastighetsverk och Statens konstråd fått i uppdrag att arrangera en tävling om hur minnesmärket ska utformas. I december 2016 utses vinnaren. Anders Kling ingår som en av representanterna i juryn.
(Pressbild: Melker Dahlstrand)

160311 / Västermalms Atrium

LANDs gula planteringskärl på Västermalms Atriums gård agerar bakgrund till Mitt i Södermalms modereportage ”Fler väljer starka färger”. Vi passar uppenbarligen till trekvartsbyxan och singoalla toppen!

Bostadsprojektet Västermalms Atrium har LAND ritat på uppdrag av Skanska nya hem i samarbete med Joliark. Projektet är del i utvecklingen av den nya stadsdelen på nordvästra Kungsholmen i Stockholm.

160224 / Skövde

LAND har vunnit den inbjudna arkitekttävlingen om Skövdes stora torg; Hertig Johans torg med tillhörande gata från Resecentrum – Hertig Johans gata.
Torget har anor från medeltiden, en stor ursparning i rutnätsstaden, ett sluttande torg som vänder sig mot Skövdes kyrka och stadspark. Förslaget ska nu bearbetas och projektering tar vid efter sommaren.

160222 / Stadshagen

LAND har ritat fem gårdar i Stadshagen på nordvästra Kungsholmen som nu är ute på samråd.

Stadshagen ska omvandlas till en tätare och bättre integrerad stadsdel. Förtätning sker både genom ny bebyggelse samt om- och påbyggnad av befintlig bebyggelse. Läs mer om projektet på Stockholm stads hemsida.

LAND har ritat Storgårdskvarteret tillsammans med Alessandro Ripellino Arkitekter, Joliark och Vera Arkitekter på uppdrag av Borätt, Besqab och Stockholmshem. Rasbranten tillsammans med Kjellander + Sjöberg, Petra Gipp arkitektur och Varg Arkitekter på uppdrag av Wallin, Folkhem och Einar Mattson. Stadshagsklippan och Tjället tillsammans med Brunnberg & Forshed på uppdrag av Stockholmshem och KomBo Stadshagen tillsammans med Utopia Arkitekter på uppdrag av Jernhusen.

160205 / Ljura Norrköping

I samarbete med Marge ritar vi ny bostadsbebyggelse på Ljurafältet i Norrköping på uppdrag åt Conlega.