200629 / Vinst i tävlingen om Gotlandshems nya huvudkontor!

Vi vann GotlandsHems tävling om ett nytt huvudkontor! Bidraget heter Välkummen haim och är ett fint samarbete mellan LAND, Waugh Thistleton Architects och In Praise of Shadows.

Så skriver juryn om förslaget:
Förslaget presenterar en helhetsgestaltning och komposition som på ett övertygande sätt åstadkommer en inbjudande mötes- och arbetsplats.
Byggnaderna, i intim skala, är en innovativ tolkning av småstadskvarteret som på ett fint sätt bidrar till den framväxande stadsdelen. Volymer som samspelar med sin omgivning, med ett uttryck av vänlighet, värme och öppenhet. Det halvöppna kvarteret orienterar sig runt den inbjudande trädgården och torgytan vilket ger en fin rumslig ordning och har potential att bli en mötesplats. Ytorna kan användas under olika årstider och väderlekar tack vare väderskyddade sittplatser som ger förutsättningar för ökad utevistelse.

200617 / Vårbergstoppen i försommarskrud

Stadsdelsparken vid Vårbergstoppen tar allt mer form, i fredags var vi ute på plats med beställare och byggprojektledare. Äntligen kan man känna in platsen och börja ana det färdiga resultatet.

200612 / Idag invigs Järvabadet

Idag invigs Järvabadet. Ett nytt utomhusbad på Järvafältet mellan Rinkeby och Kista med plats för uppemot 3000 besökare. Vi har jobbat mycket med hur badet inordnar sig i kulturmiljön intill det närliggande Eggeby gård och fältet utanför samt hur små nivåskillnader kan skapa olika rum och platser utan att överblickbarheten går förlorad. Vi känner oss väldigt stolta över att få varit med på denna fina satsning. En ny träffpunkt på Järvafältet för boende i stadsdelar runtom fältet där avståndet till andra bad är relativt långt bort. I projektet har vi jobbat tillsammans med AIX som har utformat byggnaderna och konstnären Linnea Jörpeland. Beställare är Fastighetskontoret. Nästa vecka på måndag den 15/6 öppnar badet för allmänheten. Välkomna hit!

Foto: Antonius van Arkel.

200611 / Munken och podcasten Staden i Sigtua

I senaste avsnittet av podcasten Staden utforskar Dan Hallemar och Håkan Forsell Sigtuna – en plats där det andliga och det värdsliga möts rygg mot rygg.

2015 tog LAND fram gestaltning och finplanering för utemiljö kring församlingsgården Munken i Sigtuna – en central plats för olika aktiviteter i Sigtuna församling. Här finns aktiviteter för alla åldrar som t ex öppen förskola, ungdomsaktiviteter, körverksamhet, sopplunch, samtalsgrupper, djupmeditation och mycket mer.
I uppdraget ingick att gestalta tillgängliga entréer, angöring, barnlek, caféplatser mm.

200608 / Husbys nya grillplats

Snart kan nu besöka Husbys nya grillplats. Här finns långbord, vattenpost och flera sorters grillar.
Projektet är ett samarbete mellan oss och trafikkontoret i Stockholms stad samt stadsdelsförvaltningen i Rinkeby-Kista.

200601 / Ny lekplats i Glömsta

I Glömsta i Huddinge saknas det en lek- och mötesplats för barn i åldrarna 1-10 år. LAND har fått i uppdrag att ta fram program- och projekteringshandling för detta på en liten kuperad naturtomt där det idag finns stora uppväxta Lindar och två fornlämningar. Över tomten löper även Huddinge fornstig.

200525 / Vinst i markanvisningstävlingen för nytt boende för äldre i Pilhamn

LAND, Marge Arkitekter och Seniorgården vann markanvisningstävlingen för ett nytt särskilt boende för äldre i Pilhamn på Ingarö. Markanvisningstävlingen av den kommunala marken genomfördes via en öppen inbjudan och sammanlagt kom ca 20 förslag in.

200511 / Hertig Johans torg i Skövde

Vi har fått nya våriga bilder från Hertig Johans torg i Skövde. Fint att se att torget bli befolkat även i dessa tider!

200504 / Det blommar i norra Tyresö

Just nu blommar tulpanerna och körsbärsblom i Norra Tyresö. Den lilla bostadsgården byggdes 2019 och är ett samarbete mellan oss, Joliark, Sundell och JM. Trappan på bilden är en kombinerad plantering, vistelseyta och dagvattenmagasin.  HÄR kan du läsa mer om projektet.

 

200427 / Fortsatt jobb i Södertälje

Nu jobbar vi vidare med upprustningen av Södertälje torg. Uppdraget innebär utredningar för nivåhantering, möten mot befintliga ytor och murar, hantering av dagvatten, ljussättning och nya eldragningar, bevarande av befintliga träd, nya trappor samt ytor för vistelse.