240610 / Tema vård och omsorg i Arkitektur

Senaste numret av Arkitektur har temat vård och omsorg. Emilia Molin hos oss skrivit en text om Ombergsgården vid Universitetssjukhuset i Linköping, ritat av Oldfeldt Landskap & Form. Emilia skriver om hur den välgestaltade gården är ett gott exempel på hur sjukhusparkens ställning kan vara på väg att återställas.

240605 / Försommar i Sankt Paulsparken

Som vi och många med oss väntat. Men nu, lagom till försommarvärmen, är vattnet och fontänen äntligen igång i St Paulsparken på Södermalm. Nu kan man gå hit, äta lunch på Stadsmissionen med utsikt över parken, ta något att dricka på uteserveringen i nyöppnade Liebling eller ha med sig något eget och slå sig ned vid ett av långborden. Ur drygt 90 munstycken bubblar samtidigt vatten från underjorden, vatten som långsamt rinner ned till en lågpunkt och recirkuleras i ett slutet system. Förhoppningsvis kan Sankt Paulsparken nu bli den vardagsplats vi tänkte att det skulle bli. Där ytan är fri, där lite av både det ena och det andra kan hända och uppstå. Ett förstorat gathörn mitt i stan.

240529 / Timskiss Vinterplats, Levande Stockholm

Vi har fått i uppdrag att gestalta några av årets vinterplatser, som en del av projektet Levande Stockholm. Levande Stockholm har som syfte att levandegöra stadens offentliga rum med tillfälliga installationer på gator, torg och kajer, såväl sommartid som vintertid. Förra veckan ordnade vi timskiss för två platser som i vinter kommer tillgängliggöras för stadens invånare på nya sätt. Genom att begränsa trafiken på strategiska platser skapas istället ytor för vistelse, aktiviteter, evenemang och kultur. Genom projektet Levande Stockholm blir stadens rum mer attraktiva och trivsamma vistelsemiljöer, samtidigt som det är ett sätt för staden att testa nya gestaltningslösningar och skapa beteendeförändringar. 

240521 / Platsbesök Origo

Förra veckan besökte vi färdigställda kontorsfastigheten Origo beläget i mötet mellan Sundbyberg och Solna. På uppdrag av Humlegården har LAND utformat gårdar och entréer.

Vi har arbetat med omdaningen av området under många år och Origo är en del av en helhet med nya kontorsfastigheter, hotell och restauranger där LAND har haft i uppgift att sy ihop hela området med en gemensam landskapsgestaltning och tydligt öppna upp kvarteren mot anslutande gatumark.

I en stadsdel som tidigare varit inhägnad och uteslutande hårdgjord har nu en sekvens av gröna och hårdgjorda ytor etablerats mellan bebyggelsen vilka kopplar ihop några av de viktigaste byggnaderna inom kvarteret med varandra. På så sätt har orienterbarheten förbättrats och nya platsbildningar och fler mötesplatser skapats.

240507 / Tävling om Skellefteå resecentrum

LAND har tillsammans med våra kloka vänner på Marge, Urban Minds och Tyréns varit ett av fyra utvalda team som fått ge förslag till Skellefteås nya resecentrum. Det blev ingen vinst denna gång men vi är stolta över att få vara del av utvecklingen av en norrländsk stad på framväxt med den gröna omställningen och tågtrafikens utveckling i norr. Vårt förslag ”Välkommen hem” gav oss möjlighet att utforska de västerbottniska naturtyperna, Skellefteås byggnadstradition och regionens inhemska material från skogen och gruvan.

Vi säger grattis till det vinnande teamet C.F. Möller Architects och Nordmark & Nordmark arkitekter!

Visualisering: Visulent 

240415 / LAND föreläser om ”Arkitektoniska kvaliteter för vård- och omsorgsboenden” på konferensen ”Framtidens boende för äldre”

LAND föreläser om ”Arkitektoniska kvaliteter för vård- och omsorgsboenden” på konferensen ”Framtidens boende för äldre”

Onsdagen den 17/4 föreläser Camilla Doms från oss på konferensen ”Framtidens boende för äldre” tillsammans med Linda Björn – delägare på Marge arkitekter och Lena Rosenberg professor i arbetsterapi på Högskolan i Jönköping.

Temat för föreläsningen är ”Arkitektoniska kvaliteter för vård- och omsorgsboenden” och tar sin utgångspunkt i det forskningssamarbete som LAND tillsammans med Marge arkitekter och en forskargrupp från Karolinska institutet, Högskolan i Jönköping samt Uppsala universitet bedrivit sedan maj 2023.

Vill du veta mer eller delta i konferensen hittar du mer information i länkarna nedan:

https://www.abilitypartner.se/konferenser-kurser/framtidens-boende-for-aldre/

https://www.arkus.se/beviljande-ansokningar/vard-och-omsorgsboenden

240410 / Centralstaden uppe på hemsidan

Nu ligger Centralstaden uppe som ett projekt på hemsidan. LAND utformar nya Centralstadens publika rum med bland annat nya Järnvägsparken och Klarabergs torg som blir viktiga för att stärka Centralstationens roll i staden samt utveckla dess funktion som mötesplats för hållbart resande.

240315 / Välkommen Linnea!

Vi är väldigt glada att Linnea Herngren har börjat jobba hos oss. Varmt välkommen!

240215 / Välkommen Marta!

Vi är glada att Marta Drapińska har börjat arbeta hos oss. Hon kommer närmast från Urbio.

240129 / Öppen tävling om nytt Vattentorn

Under hösten deltog vi i den öppna tävlingen för nytt vattentorn i Hemmesta, Värmdö kommun tillsammans med bästa AndrénFogelström.

151 godkända förslag skickades in. Det blev ingen vinst för oss denna gång men vi är stolta och glada över vårt bidrag.