201130 / Nytt jobb på Sergelgatan

Sergelgatan ska rustas för att bli mer attraktiv, funktionell och trygg både som rörelsestråk och vistelseyta. LAND har fått i uppdrag att se över möbleringen på gatan. Projektet genomförs av trafikkontoret  och fastighetsägarna i samverkan.

201124 / Välkommen Emma

Den här veckan hälsar vi vår nya kollega Emma välkommen! Fint att ha dig här hos oss.

201119 / Hedersomnämnande i markanvisningstävlingen om kv. Öljetten

Juryn för markanvisningen för kvarteret Öljetten i Jönköping valde att ge förslaget ”Smålands ambassad” ett hedersomnämnande. Förslaget är ett samarbete mellan LAND, Spridd, Per Hasselberg, Jennifer Mack och Saadia Hussain.

Så skriver juryn om vårt förslag:

”Smålands ambassad får av juryn ett hedersomnämnande för att det tagit uppgiften om social hållbarhet på stort allvar och utmanar gränserna för bostadsutveckling på 20-talet genom en väl utvecklad medskapandeprocess. Genom att utgå från intelligenta moduler kan variation av bostäder och fina bostadskvaliteter skapas och det sociala nyttjandet i bottenvåningen med mycket ytor för kollektiva rum och arbetsplatser är uttryckt i en tydlig arkitektonisk skärpa. Förslagsställarna har också en stadsövergripande blick i sitt tänkande, med diskussioner om hur man kan arbeta med kopplingar mellan ytterstads- och innerstadsområden.”

201116 / Järnvägsparken – ett nytt jobb vid Stockholms centralstation

Järnvägsparken, en plats i anslutning till Stockholms centralstation, upplevs idag som otrygg och bortglömd. Platsen behöver rustas för att bli mer funktionell, trygg och attraktiv både som rörelsestråk och vistelseyta. LAND har fått i uppdrag att ta fram ett gestaltningsprogram för Järnvägsparken i två steg: En mindre första insats som ska vara färdigställd i april 2021 och en mer långsiktig upprustning.

201015 / JÄRVABADET NOMINERAS I DESIGN S

Järvabadet som byggt som en mötesplats på Järvafältet har nomineras i Design S. Badet är ett samarbete mellan LAND, konstnären Linnea Jörpeland och AIX. Vikt har lagts på att skapa en arkitektur som i skala och form på ett naturligt sätt inordnar sig i omgivande kulturreservat, läs mer om projektet HÄR.

201012 / Nytt jobb i Mariestad

Tillsammans med Scapeous arkitekter arbetar LAND med att ta fram en ny strukturplan i Kv. Pilen 13 i Mariestad inför kommande detaljplanearbete. Kvarteret ligger vid ån Tidan och innehåller idag Regionens hus med tillhörande landskapspark med slingrande gångvägar och storvuxna träd. På de intilliggande parkeringsplatserna ska det byggas bostäder och i samband med detta utvecklar vi även en strandpromenad längs ån. Beställare är SBB.

201007 / RESTAURERING AV SÖDRA VÄSBYÅN

Upplands Väsby kommun har påbörjat arbetet med att omvandla den södra delen av Väsbyån till rekreationsmiljö och LAND har fått i uppdrag att tillsammans med WRS ta fram en programskiss för området. Målbilden för projektet är skapa ett naturliknande vattendrag som gynnar vattenlevande organismer och ökar dess renande kapacitet.

201005 / På tur genom utgrävningen av Lilla Rosendal

Vad är det här tänker kanske ni? Jo det är matavfall från 1600 och 1700-talet!
I onsdags fick vi följa med arkeologerna Ann-Mari Hållans Stenholm och Karin Lindeblad på tur genom utgrävningen av lilla Rosendal – en ny kvarterspark mitt på Södermalm som vi ritat och tagit fram bygghandligar för. Vid byggstart visade det sig att det under asfalten fanns metertjocka kulturlager vilka innehållit mängder av information om tidigare generationers vardagsliv. Man har hittat byggnader, trädgårdsodlingar, ett garveri och mycket annat från 1600-talet och framåt. En s.k arkeobotaniker har varit på plats och identifierat en uppsjö olika gamla fröer. Under sommaren har vissa av dessa arter valt att gå i blom. Här växer till exempel den mexikanska medicinalväxten ”spikklubba” igen efter 300 års vila.

200917 / På besök hos GotlandHem

Efter vinsten om Gotlandshems nya huvudkontor fortsätter vi nu arbetet med att utveckla tävlingsförslaget. I dagsläget hyr GotlandsHem sina lokaler och är utspridda på många platser i Visby, men i och med det nya kontoret samlas allt på ett ställe. På så sätt blir verksamheten smartare och effektivare.

I fredags var vi i Visby hos GotlandsHem och lärde oss ännu mer om vilka behov den nya anläggningen bör uppfylla. Vi började dagen med att gå igenom tävlingsförslaget med Bo och Daniel hos Gotlandshem. Sedan fick vi möjlighet att följa med driftsenheten på tur genom deras lokaler. Där fick vi lära oss mer om GotlandsHems imponerande arbete med reparation och återbruk inom bostadsbeståndet. Vi besökte även Arriba Bygg för att prata om hur det gick till när de byggde världens första klimatneutrala matbutik i Visby.

200914 / Nu påbörjar vi etapp 2 i Sätradalsparken

2018 var Sätradalsparken i Sätra i behov av upprustning och LAND fick i uppdrag att ta fram programhandling och bygghandlingar för upprustningen. Arbetet grundade sig i en medborgardialog som pågick under hösten och vintern 2018 till 2019. Under 2019 och 2020 har den första etappen av parken -Aktivitetsplatsen färdigställts och det är nu dags att jobba vidare med Lekplatsen. I förra veckan var vi ute på plats i regnrusket med projektgruppen och inventerade och utvärderade.

Här kan du se förslaget och läsa mer om parken.